2.2.2023

Suomen Vetylaakso ry perustettu edistämään itäisen Suomen elinvoimaa ja teollisia investointeja

Lappeenrannan kaupunki on päättänyt yhdessä alueellisten kehitysyhtiöiden (Cursor Oy, Kouvola Innovation Oy, Business Joensuu Oy, Imatran Kehy Oy) ja LUT-yliopiston kanssa perustaa vetytaloutta edistävän yhteistyöorganisaation, Suomen Vetylaakso ry:n. Yhdistyksen perustamisen pohjalla on LUT-yliopiston selvitys, joka tuo esiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa piilevän uusiutuvan energian ja vihreän vedyn tuotantopotentiaalin sekä mahdollisuudet uudenlaisen teollisuuden kasvuun.

– LUT:n selvitys osoittaa, että Itä- ja Kaakkois-Suomeen on mahdollista luoda vähintään 25 miljardin euron investoinnit sekä kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja, sanoo LUT:n tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen.

Selvityksen perusteella vetylaakson alueella voitaisiin tuottaa puhtaita polttoaineita koko Suomen liikennepolttoaineita vastaava määrä.

– Vedyn valmistukseen tarvittavan sähkön määrä alueella on kaikkiaan 103 terawattituntia (TWh). Tästä uuden teollisuuden tarve on 78 TWh. Alueen tuulivoimapotentiaali on kaikkiaan 112 TWh. Näin puolustusvoimien ilmavalvonnan tutkiin liittyvät ratkaisut muodostavat perustan koko itäisen Suomen elinvoiman kasvulle. Lisäksi parhaillaan suuria aurinkovoimahankkeita on vireillä runsaasti, lisää Laaksonen.

Uusiutuva energia on keskeinen sijoittumiskriteeri uusissa teollisuusinvestoinneissa. Sähkön tarve tulee kasvamaan valtavasti ja sen merkitys esimerkiksi vedyn valmistuksessa on kriittinen. Mikäli sitä ei voida alueella riittävästi tuottaa, tulee sähkön- ja vedynsiirtoverkkoihin investoida mittavasti ja huolehtia, ettei itäinen Suomi jää energiamurroksen edetessä kehitysalueeksi.

Yhdistys herättää alueen toimijoita tarttumaan tilaisuuteen sekä toimii edunvalvojana

Perusteilla olevan Suomen Vetylaakso yhdistyksen tavoitteena on rakentaa Suomesta merkittävä uusiutuvan energian ja siihen pohjautuvien jalosteiden tuottaja koko Euroopan mittakaavassa. Vedyn valmistuksessa on hyödynnettävissä teollisuuden bioperäisiä hiilidioksidipäästöjä, joita Itä-Kaakko alueella on saatavilla runsaasti. Yhdistyksen yhtenä tehtävänä on innostaa metsä- ja muuta teollisuutta tarttumaan tähän erityiseen kaakkoisen Suomen vahvuuteen, kertoo Lappeenrannan kaupungin kehitysjohtaja Markku Heinonen.

– Suomen alueellisen polarisaation uhka on parhaiten torjuttavissa vetytalouden ja uusiutuvan energian investoinneilla. Samalla voidaan saada itäiseen Suomeen aitoa ja vahvaa talouskasvua. Jo nyt on suunnittelupöydällä Lappeenrannan St1:n ja Joensuun P2X:n kaltaisia uudenlaisia energia-alan investointihankkeita parikymmentä ja lisää on tulossa.

Yhdistyksen tarkoituksena on myös toimia edunvalvojana, niin alueellisesti kuin kansallisestikin. Tärkeimmiksi tavoitteiksi alueella on tunnistettu tuulivoiman esteenä olevan tutkaongelman ratkaisun edistäminen sekä energia- ja vetytalousinvestointien edellyttämän kantaverkon vahvistaminen ja täydentäminen.

– Profiloimalla alue sekä sen tutkimus- ja oppilaitokset uusiutuvan energian ja vetytalouden edelläkävijöiksi, pystymme houkuttelemaan lisää osaavaa työvoimaa sekä investoijia ja synnyttämään globaalisti kiinnostavan innovaatiokeskittymän, sanoo Heinonen.

Vetylaakson valmistelutyö on osoittanut, että alueen kaupungit ja muut toimijat ovat kokeneet elinvoiman lisäämiseen tähtäävät yhteiset toimet tärkeinä ja ovat valmiita osaltaan laittamaan resurssejaan ja osaamistaan vetytalouden edistämistyöhön. Useat yritykset ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa liittyä perustettavan yhdistyksen jäseniksi.

– Yrityksiä toivotaan jäseniksi mahdollisimman kattavasti jo heti yhdistyksen perustamisen yhteydessä. Kehotan yrityksiä olemaan suoraan meihin yhteydessä, mikäli jäsenyys yhdistyksessä kiinnostaa ja haluatte kuulla asiasta tarkemmin, toteaa Kouvola Innovationin asiantuntija Kari Laine.

Tärkeä rooli on myös LUT-yliopistolla, joka on arvioitu kymmenen johtavan kestävyysasioita tutkivan yliopiston joukkoon koko maailmassa.

Lisätietoja:


Lappeenrannan kaupunki
Markku Heinonen, kehitysjohtaja
Puh: 040 581 1998, markku.heinonen@lappeenranta.fi

LUT-yliopisto
Petteri Laaksonen, tutkimusjohtaja
Puh: 040 508 8498, petteri.laaksonen@lut.fi

Kouvola Innovation Oy

Kari Laine, asiantuntija
Puh: 020 615 9083,
kari.laine@kinno.fi

Kiteen kaupunki

Pekka Hirvonen, kaupunginjohtaja
Puh: 040 105 1001, pekka.hirvonen@kitee.fi

Cursor Oy

Harri Eela, Senior Advisor
Puh: 040 190 2500, harri.eela@cursor.fi

Business Joensuu Oy

Timo Tahvanainen, kehityspäällikkö
Puh: 050 443 2950, timo.tahvanainen@businessjoensuu.fi

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

Antti Oravuo, toimitusjohtaja
Puh: 040 721 1310, antti.oravuo@kehy.fi