2.12.2022

Synergiset liiketoiminta -caset raportti on julkaistu

Cata3Pult -hanke on julkaissut englanninkielisen julkaisun Business cases
development in public-private partnership within three pillar green focuses, joka löytyy kokonaisuudessaan täältä. Julkaisu on yksi uusia vihreitä PPP liiketoimintakonsepteja kehittävän Cata3Pult -hankkeen tulos. Hankkeen kehitystyö tapahtui pääosin asiantuntijaryhmien kautta, jotka keskittyivät kolmeen aihealueeseen: eko- ja energiatehokkuus (ml. jätehuolto), älykäs vihreä liikenne ja logistiikka ja kiertotalous.

Ympäristöllinen viitekehys on määritelty seuraavasti:
● Pietarin ja Lappeenrannan yksityisen asuntokannan ja julkisten rakennusten
kasvihuonekaasu-/CO2-päästöjen vähentäminen vähentämällä valaistukseen ja
lämmitykseen tarkoitettujen luonnonvarojen kulutusta sekä tehostamalla
yhdyskuntajätteen käsittelyä
● Kuljetusten ympäristökuormituksen vähentäminen sekä Pietarissa että Kaakkois-Suomessa
● Luonnon raaka-aineiden kulutuksen vähentäminen toteuttamalla kiertotalouden periaatteita käytännössä

Eko- ja energiatehokkuuden osalta tarkasteltiin energiaa palveluna sopimusmalleja asuinkerrostalolle ja päiväkodille. Liikkumisessa ja logistiikassa keskityimme uusiutuviin polttoaineisiin, sähköisiin kulkuneuvoihin sekä jakamistalouteen. Kiertotalouden aiheessa keskityimme orgaanisen jätteen kierrättämiseen ja korkeamman arvon tuotteiden valmistamiseen. Lisäksi teemoina oli betonituotteiden uudelleenkäyttö sekä kierrätysbetoni, esim. geopolymeerit ja jätekuona. Myös tekstiili- ja muovijätteen hyödyntämistä kiertotalouden sykleissä on tarkasteltu.

Toimiakseen tosielämässä, taloudellisina ja ekologisina kiertoprosesseina, materiaalien kierto teollisessa valmistuksessa, yhdyskuntajätehuollossa, palveluissa, kuluttajien/kotitalouksien elämässä tulee olla sujuvaa ja järjestelmällistä. Kysyntäpuoli kiertotaloudessa tarvitsee ”raaka-aineita”, jotka ovat ennakoitavissa, riittävän volyymiltaan ja tasalaatuisia. Älykkään vihreän liikenteen kehittämisessä päällekkäisten järjestelmien rakentaminen ja ylläpito voi tuoda vähemmän myönteisiä vaikutuksia. Eri järjestelmien yhteensopivuus on tärkeää. Esimerkiksi Power-to-X -ratkaisut tuovat uusiutuvia polttoaineita ja muuttavat isommassa kuvassa koko energiajärjestelmää.

Lisätietoja:
Terhi Jantunen, Lappeenrannan kaupunki, terhi.jantunen(at)lappeenranta.fi, 0405305958
Evilina Lutfi, Green Net Finland, evilina.lutfi(at)gnf.fi, 0504362661