6.4.2021

Taloyhtiöfoorumit käyntiin sekä Lappeenrannassa että Imatralla

Taloyhtiöfoorumi on käynnistynyt aktiivisesti Etelä-Karjalan seudulla. Foorumin toimintaa viedään eteenpäin paikallisen energianeuvonnan avustuksella. Foorumin keskeinen tavoite on luoda yhteinen verkosto samankaltaisille taloyhtiöille ja foorumi käytännössä järjestää esimerkiksi koulutuksia ja infoja energiatehokkuudesta ja energiaremonteista. Taloyhtiöfoorumi tarjoaa avoimen keskustelukanavan kaikille taloyhtiön asukkaille, etenkin taloyhtiöiden päätöksenteosta vastaaville kuten hallituksen puheenjohtajille ja jäsenille.

Foorumissa yhdistyvät taloyhtiöt, jotka sijaitsevat suhteellisen lähellä toisiaan ja joilla on samankaltaisia haasteita ratkaistavanaan esimerkiksi energiatehokkuuteen liittyen. Foorumin toiminnan tavoitteena on niin yksittäisten kiinteistöjen kuin koko asuinalueen tiivis yhteistyö, joka hyödyttää jokaista foorumiin liittynyttä taloyhtiötä ja säästää niiden ylläpitokustannuksissa.

Muualla Suomessa, esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, on taloyhtiöfoorumeista jo vankka kokemus. Foorumeissa on keskusteltu vilkkaasti mm. vertailemalla kiinteistöjen kokemuksia niiden käyttämistä palveluista. Myös yhteisiä palveluhankintoja ja yhteisiä korjaushankkeita on tarkoitus suunnitella foorumitoiminnan aikana.

Lappeenrannan ja Imatran taloyhtiöfoorumit ovat jo kokoontuneet aktiivisesti muutaman kerran alkuvuoden aikana.

Seuraava tapaamiset järjestetään Teams-etäyhteydellä Lappeenrannan taloyhtiöille 20.4.2021 klo 17 alkaen sekä Imatran taloyhtiöille 22.4.2021 klo 17 alkaen. Tapahtumiin voi osallistua vapaasti alla olevien linkkien kautta:

Lappeenrannan tapahtuma: https://bit.ly/3sHc9Mk

Imatran tapahtuma: https://bit.ly/39qIYp9