7.2.2022

Taloyhtiöitä kaivataan mukaan pohtimaan energiatehokkuustoimenpiteisiin liittyvien yhteishankintojen toteuttamista!

Lappeenrannan kaupunki ja LUT yliopisto valmistelevat yhteistyössä hanketta, jossa on tarkoitus edistää taloyhtiöiden energiatehokkuustoimenpiteitä ryhmähankintamenettelyn kautta. Hankkeessa luodaan prosessimalli, jolla edistetään yhteishankintojen toteuttamista. Jos hanke toteutuu ja saa rahoituksen, taloyhtiöt saavat hankkeelta suunnittelutukea omien energiatehokkuustarpeidensa kartoittamiseen. Lappeenrannan kaupungin vetämän Taloyhtiöfoorumin kautta on jo saatu aktiivisia taloyhtiöitä alustavasti mukaan hankeidean kehittelyyn, mutta lisää Asunto Oy -muotoisia taloyhtiöitä kaivataan mukaan Etelä-Karjalan alueelta.

Hankkeen kehittelystä kiinnostuneet taloyhtiöt, ottakaa yhteyttä:

Lappeenrannan kaupunki Greenreality -palvelut
Tanja Nyholm tanja.nyholm@lappeenranta.fi
Matti Pylkkö matti.pylkko@lappeenranta.fi