15.3.2018

Tietokoura kasvu-uralla!

Tietokoura kasvu-uralla!

Viimeisten seitsemän vuoden aikana Tietokouran vuosittainen kasvu on ollut noin 20 prosenttia. Samaan aikaan henkilöstön määrä on yli kaksinkertaistunut vastatakseen yrityksen uusiin tarpeisiin. Kasvua on siivittänyt 2011 tehty strateginen muutos siirtyä toimialariippumattomasta alihankinta- ja projektitoiminnasta energia-alaan keskittyneeksi tuote- ja projektitaloksi.

Strategisen muutoksen myötä uudelle sähkökaupan ratkaisulle asetettiin kovat tavoitteet, jotka saavutettiin aikataulussa: Tietokoura on ollut Suomen markkinajohtaja vuodesta 2014 alkaen. Tänään suomalaisten sähkönmyyntiyhtiöiden myymästä sähköstä noin 50 prosenttia hinnoitellaan Tietokouran Enerity™ Sähkökauppa -ratkaisulla. Tuoteratkaisu on vuosien varrella laajentunut kokonaiseksi toiminnanohjausratkaisuksi, joka sisältää sähkön hinnoittelun, salkunhallinnan, hankinnan ja riskienhallinnan sekä verkkopalvelut. Matkan aikana Tietokoura on kehittänyt myös viestintäratkaisuita, energia-alan raportointiratkaisuita sekä erilaisia verkkopalveluita. Näistä tunnetuin on valtakunnan tason sähkönjakeluhäiriöitä seuraava ja raportoiva Energiateollisuus ry:n Sähkökatkokartta (www.sähkökatkokartta.fi).

Tietokoura pyrkii tulevaisuudessa jatkamaan kasvua ja hakee kasvua myös vientimarkkinoilta. Vuoden 2018 aikana markkinoille tulee uutena tuotteena Enerity™ Sähköverkko, jolla sähköverkkoyhtiöt seuraavat liiketoiminnan kehittymistä ja suunnittelevat hinnoitteluaan sekä toiminnan tuottoa. Tuotekehityksessä on ollut mukana viisi suomalaista sähköverkkoyhtiötä.

Lue lisää yrityksestä ja sen tarjoamista ratkaisuista: www.tietokoura.com