13.1.2021

Tule mukaan tekemään Green Leaf -vuotta 2021 Lappeenrannan kaupungin kanssa

Lappeenranta on kestävän kehityksen edelläkävijä ja se perustuu tekoihin; olemme jo pitkään olleet ennakkoluulottomasti toteuttamassa uusia luontoa säästäviä ideoita. European Green Leaf 2021 -voittovuosi mahdollistaa Lappeenrannalle lisänäkyvyyden sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tänä vuonna tuodaan esille erityisen vahvasti meillä toteutettuja tekoja ja luodaan myös uutta.

Erilaisia tapahtumaideoita on kerätty pidemmän aikaa ja nyt on niiden toteuttamisen aika. Green Leaf -vuoteen on kytketty kaupungilla jo käytössä oleva tapahtumakumppanuusmalli. Malli tarjoaa tapahtumatuottajille asiantuntija-apua, viestinnällistä näkyvyyttä sekä myös taloudellista tukea.

Kumppanuushaku avautuu keskiviikkona 13. päivä tammikuuta. Kumppanuudet tukevat sekä kaupungin strategisia tavoitteita että ympäristötavoitteita. Kumppanuutta haetaan lomakkeella, jonka jälkeen käydään tarvittavat jatkoneuvottelut.

Ilmastonmuutosta hidastavat toimenpiteet lisäävät alueen elinvoimaa, työpaikkoja sekä kaupungin viihtyisyyttä. Siksi tapahtumat ja toimenpiteet voivat liittyä mihin tahansa ympäristöteemaan:

Energia ja Ilmasto
Vesi, jäte-, pohja- ja talousvesi
Jätteiden kierrätys ja kiertotalous
Energia- ja ympäristöalan yritystoiminta
Kestävä liikkuminen
Smart City
Rakennusten energiatehokkuus
Luonto, luontomatkailu ja luonnon monimuotoisuus
Ilmanlaatu ja melu
Asukkaiden osallistuminen oman ympäristön kunnostamiseen

Voittovuoden pääteemat ovat luonto, vesi, vihreä sähköistyminen sekä ilmastonmuutos.

- Vaikka olisit jo aikaisemmin lähettänyt ehdotuksen tapahtumasta tai toimenpiteestä, täytä kuitenkin kumppanuushakulomake. Silloin pääsemme paremmin eteenpäin käytännön työhön, toteaa ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen.

Hakulomakkeeseen pääset tästä linkistä: https://response.questback.com/lappeenrannankaupunki/GreenLeafKumppanuus

Kumppanuushakulomakkeen löydät myös Greenreality.fi -sivuilta ja Lappeenrantaevents.fi -sivuilta.

https://lappeenrantaevents.fi/fi/Jarjesta-tapahtuma/Yhteistyo-kaupungin-kanssa/Tapahtumakumppanuus

https://www.greenreality.fi/lappeenranta/green-leaf

Lisätietoja:

Ilkka Räsänen, ympäristöjohtaja, Lappeenrannan kaupunki
ilkka.rasanen(at)lappeenranta.fi, p. 040 081 5284

Kati Korhonen, projektipäällikkö Green Leaf
kati.m.korhonen(at)lappeenranta.fi, p. 040 354 2799

Heli Mälkiä, viestintäpäällikkö Green Leaf
heli.malkia(at)lappeenranta.fi, p. 040 667 2235