2.12.2022

Työkaluja, pilotointeja, toimintamalleja ja verkostoja kiertotalouden edistämiseksi

Lappeenrannassa järjestettiin yhteistyössä neljän raja-alueyhteistyöohjelman hankkeen (BBC1, Cata3Pult, Cool4City, LALAPETE) loppuseminaari 22.-23.11.2022. Kiertotalous ja innovaatiot kasvun vauhdittajina -seminaarissa käytiin läpi hankkeiden tuloksia ja niistä saatavia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Hankkeiden aikana on syntynyt yhteistyötä eri kaupunkien ja alueiden välillä. Yhteistyö on tiivistynyt seuraavien toimijoiden kesken: Green Net Finland, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamk, Lahden kaupunki, Lappeenrannan kaupunki, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Metsäsairila oy, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei oy sekä Mikkelin toimintakeskus ry.

Energiatehokkuuden osiossa esitellyt elinkaarisopimusmallit ovat kiinnostavia, ja niitä olisi mahdollista käyttää enemmän ja ne tuovat liikkumavaraa investointeihin. Älykkään vihreän liikenteen ja logistiikan osalta uusiutuvat polttoaineet, biokaasu, vety ja sähkö herättivät vilkasta keskustelua. Biokaasun tuotannossa kiertotalous linkittyy liikenteeseen. Jätteiden kierrätysosiossa todettiin, että Suomessa iso haaste on kokonaisjätemäärän nousu samalla kun kierrätysaste on pysynyt entisellä tasolla, jossa se on ollut jo pitkään. Ympäristöministeriön mukaan yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostaminen EU:n tavoitteeseen 65% on suuri haaste. Yhdyskuntajätteisiin kuuluvat kotitalousjätteiden lisäksi yritysten ja julkisten palvelujen esim. koulujen, sairaaloiden ym. jätteet. EKJH:n edustaja totesi seminaarissa, että mikäli tämän hetkisestä biojätteestä puolet saataisiin pois kuivajätteen joukosta, saavutettaisiin tavoite tehokkaasti. EKJH:n alueella sekajätettä kutsutaan kuivajätteeksi ja tämä voi toimia tuuppauskeinona kertomaan asukkaille, että märkä biojäte ei kuulu sekajätteeseen. Ravinteiden kierrätys on tärkeä osa-alue kiertotaloudessa. Mineraalien saanti luonnosta on rajallista ja se pitäisi saada korvattua kierrätyksellä. Lannoitteiden tuottaminen lietteistä on mahdollista ja todettiin, että lietteen kuivausinvestoinnin takaisinmaksuaika lyheni merkittävästi jätevesilietteen infrapunakuivauksessa.

Seminaarissa esiteltiin useita kiinnostavia pilotteja, joita hyödynnetään myös jatkossa. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kokeili biojätteen erilliskeräyksen tehostamista taloyhtiöissä asukasaktiivien avulla. Tämä kokeilu osoittautui toimivaksi ja vaikutukset ulottuvat kokeilujaksoa pidemmälle. HSY:n kokeilu jätteen poltosta syntyvän kuonan käyttämiseksi rakennuspalikoissa oli sekin onnistunut ja jatkuu tulevaisuudessa. Lahden kaupungin kouluruokapilotissa kehitettiin Mukkulan koulun ruokalaa esim. edistämällä kasvisruokaa ja lisäämällä viihtyisyyttä. Mikkelin kunnallisen jätelaitoksen Metsäsairilan Kieppi -lajitteluhallin sekä Mikkelin toimintakeskuksen Uutta Elämää Group konseptia kehitettiin. Myös nämä toimenpiteet jäävät käyttöön hankkeen päättymisen jälkeen. Seminaarissa esiteltiin Lappeenrannan ja Lahden kehittämää työkalua Ekopoli-lautapeli, minkä avulla opitaan kierrätystä ja yhteisöllisyyttä. Peli soveltuu koulujen opetuskäyttöön myös maahanmuuttajille ja on mukavaa ajanvietettä kaikille. Kierrätysratkaisuja pieniin asuntoihin ja toimistoihin kehitettiin Minilajittelua Meille -kilpailulla. Kilpailun voittaja esitteli ekologisen ja näppärän pussisysteemin, joka on asennettu kilpailun kohteisiin Lappeenrannassa ja Lahdessa. Ammattikorkeakoulujen (mm. Metropolia ja Xamk AMK) yhteistyötä yrityskentän kanssa on edistetty BBC1 ja Cata3Pult -hankkeissa. Lisäksi kerrottiin Keski-Aasian markkinoiden mahdollisuuksista yrityksille. Hankkeissa on myös tehty paljon julkaisuja ja selvityksiä.

Lisätietoa:
Terhi Jantunen, Lappeenrannan kaupunki, terhi.jantunen(at)lappeenranta.fi,
p. 0405305958