9.6.2021

Tyynelän tilan metsäretkellä tutustutaan metsän jatkuvaan kasvatukseen

Tyynelän tilalle Joutsenon Aholaan järjestetään tutustumisretki jatkuvan kasvatuksen metsiin torstaina 17.6.2021 klo 17−20. Retken järjestävät PISARA+ - ja Hinkua Etelä-Karjalaan -hankkeet, Tyynelän tila sekä Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry. Tyynelän tilalla harjoitetaan jatkuvan kasvatuksen metsänhoitoa. Se tähtää parhaiden tunnettujen menetelmien hyödyntämiseen tuottavuuden, hiilivaraston, monimuotoisuuden sekä maisema- ja virkistysarvojen maksimoimiseksi. Jatkuva tai jatkuvapeitteinen kasvatus on metsänhoitomenetelmä, jossa metsää ei uudisteta eikä kasvateta yhtenä tasaikäisenä puusukupolvena. Sen sijaan jatkuvan kasvatuksen metsikössä on monen ikäisiä puita, joista poistetaan osa kerrallaan. Metsä säilyy tällöin aina enemmän tai vähemmän peitteisenä, eikä metsässä tehdä avohakkuuta.

Lappeenrannan kaupungin vesistöasiantuntija Raija Aura kertoo, että metsäretki on maksuton ja avoin kaikille.

− Retkellä teemme muutaman kilometrin mittaisen maastokierroksen Tyynelän erityyppisissä metsissä asiantuntijoiden ohjaamana ja pohdimme metsänkäsittelyvaihtoehtoja.

Metsäretkelle lähdetään osoitteesta Etu-Aholantie 78, Lappeenranta. Kierroksella ovat mukana tilan isäntä Juuso Joona ja metsänhoitaja Jussi Saarinen Metsätietopalvelu Silmusta. Retkelle suositellaan varustautumaan säänmukaisesti ja omin eväin. Osallistujia pyydetään tulemaan paikalle terveinä ja pitämään huolta turvaväleistä sekä käsihygieniasta. Metsäretki videoidaan. Mikäli videolla ei halua näkyä, voi asiasta ilmoittaa kuvaajalle ennen tapahtuman alkua.

Osallistujien yhteystiedot kerätään tapahtuman rahoitusehtojen mukaisesti, ja niitä voidaan tarvittaessa hyödyntää koronaviruksen jäljitystilanteissa. Tapahtumaan toivotaan ilmoittautumista. Ilmoittautumislomake löytyy Lappeenrannan tapahtumakalenterin verkkosivuilta ja osoitteesta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddhWRbfjKyUHcexKYdsdguUhFOtYuYqf5XcAu0BgGxNu4zIg/viewform.

Lisätietoja:

Vesistöasiantuntija Raija Aura,

puh. 040 5843 278, raija.aura@lappeenranta.fi

Tyynelän tilan isäntä Juuso Joona,

puh. 050 3609 632

Projektipäällikkö Anna-Maija Wickström,

puh. 020 617 4320