24.3.2022

Vastuullinen pienpaahtimo Lehmus Roastery Greenreality-kumppaniksi ja Ilmastokumppani-merkin saajaksi

Lehmus Roastery on lappeenrantalainen pienpaahtimo, joka on paahtanut kahvia Saimaan rannalla vanhassa makasiinirakennuksessa vuodesta 2016 asti. Pienpaahtimon kaikki kahvit on valmistettu vastuullisesti ja erityisiä makunautintoja tarjoillen.

Lehmus Roastery osallistuu Etelä-Karjalan ilmastotalkoisiin liittymällä koko maakunnan laajuiseen, Lappeenrannan kaupungin koordinoimaan, Greenreality-kumppanuusverkostoon. Greenreality-kumppaneihin kuuluu jo muun muassa monta alueen kivijalkayritystä, jotka ovat kukin omalla tavallaan sitoutuneet ympäristöystävällisempään liiketoimintaan.

Kun yritys kuitenkin sitoutuu vielä kunnianhimoisempaan ilmastotyöhön, esimerkiksi päästöseurannan, -laskennan ja -tavoitetyön kautta, saa yritys Ilmastokumppani-merkin. Kaupunki antaa Lehmus Roasterylle tämän merkin, kertoo ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen.

- Tunnustuksena Lehmus Roasteryn kunnianhimoisesta ilmastotyöstä, olemme myöntäneet heille Ilmastokumppani-merkin.

Paahtimon kovat ilmastotavoitteet tarvitsevat myös päästöjä kompensoivia keinoja

Lehmus Roastery pyrkii ensisijaisesti vähentämään tuotannossa syntyviä päästöjä ja vaikeasti vähennettävät päästöt kompensoidaan. Paahtimon hiilijalanjälkeä seurataan vuosittain. Tätä kautta kartoitetaan parhaat päästövähennyspotentiaalit ja valitaan aidosti vaikuttavat päästövähennystoimet.

Lehmus Roastery Oy:n toimitusjohtaja Arttu Muukkosen mukaan vastuullisuuden huomioiminen on nykyaikaiselle yritykselle ainoa järkevä tapa toimia.

- Sitä vaadimme paitsi me itse itseltämme, myös yhteistyökumppanit, asiakkaat sekä ympäröivä maailma, jossa toimimme. Yritysten toiminnalla on iso merkitys ympäristölle, joten on fiksua tehdä parhaansa.

Muukkosen mielestä on hienoa ja edistyksellistä, että Lappeenrannan kaupunki tarjoaa tietoa ja tukee siten yrityksiä ilmastotyössä omalla esimerkillään ja muilla resursseilla.

- Meille on tärkeää, että voimme matalalla kynnyksellä olla yhteyksissä ilmastokoordinaattoreihin ja saada ajantasaista tietoa ja apua aina tarvittaessa. Tällöin yhteistyössä on paljon hyötyjä: kaupunki tarjoaa tukevan alustan, jolta paikallisten yritysten on hyvä ponnistaa valtakunnalliseen eturintamaan.

Greenreality-kumppanina Lehmus Roastery sitoutuu toiminnassaan kehittämään edelleen kaasunkäytön tehokkuutta, hankkimalla ennallistettavaa turvemaata ja tehostamaan pakkausratkaisuja entisestään.

Paahtimo ryhtyy hankkimaan ennallistettavaa turvemaata, jolle aletaan istuttaa pajua ja erilaisia kasveja, joita voidaan hyödyntää elintarviketeollisuudessa. Ojitettu turvepelto voi päästää 20–30 tonnia hiilidioksidia ilmaan vuodessa. Ennallistamalla tällaista maata ja kehittämällä siitä hiiltä sitovaa suota voidaan erittäin tehokkaasti saada hiilidioksidipäästöjä kuriin.

Pienpaahtimon suunnitelmissa on myös selvittää, voisiko yhteistyökumppaneiden kahvin tuotantoalueiden tiloille rakennuttaa aurinkokennot. Näin aurinkosähkötuotannon potentiaali saataisiin hyödynnettyä paremmin verrattaessa kotimaiseen aurinkosähkön potentiaaliin.

Konkreettisia tavoitteita on jo saavutettu

Muukkosen mukaan Lehmus Roastery kompensoi hiilijalanjälkensä kansainvälisten standardien mukaisesti ja tavoitteena on kompensoida lopulta kaikki paahtimon aiheuttamat päästöt.

- Tällä hetkellä kompensoimme paahtimon omasta toiminnasta aiheutuvat ja energiankulutuksen päästöt. Pyrimme painamaan paahtimon ja myöhemmin kahvilan ostoenergian päästöt nollaan.

Lehmus Roastery on ollut laskennallisesti hiilineutraali toimija paahtimon energiankäytön aiheuttamien päästöjen osalta vuodesta 2020 lähtien. Omasta toiminnasta aiheutuneet päästöt paahtimo kompensoi hankkimalla päästöt ylittävän määrän hiilidioksidin sidontaa maanparannusaineella, joka on valmistettu kotimaisen teollisuuden sivuvirroista.

Kaasunkäyttöä Lehmus Roastery on tehostanut ja kehittänyt vuosien saatossa muun muassa uuden ja tehokkaamman paahtimen avulla. Kehitystyön ja yleisesti paahtomäärien kasvun ansiosta kaasunkäyttö on vähentynyt yhtä paahdettavaa kahvikiloa kohden peräti 75 % vuodesta 2018 vuoteen 2021. Teepakkauksissa paahtimo on siirtynyt syksyllä 2021 kevyempiin, valmiiksi painettuihin laatikoihin. Muutoksen ansiosta teepakkauksissa tarvittavan kartongin määrä on vähentynyt 58 %.

Lisätietoja:

Ilkka Räsänen, ympäristöjohtaja, Lappeenrannan kaupunki
p. 040 081 5284, ilkka.rasanen(at)lappeenranta.fi

Arttu Muukkonen, toimitusjohtaja, Lehmus Roastery Oy
p. 050 413 9629, arttu(at)lehmusroastery.com