1.10.2020

Vihreällä kaukolämmöllä ympäristöystävällisempää tulevaisuutta

Lappeenrannan Energia tarjoaa uuden vihreän kaukolämpötuotteen.

Vihreä kaukolämpö tuotetaan Kaukaan Voiman yhteistuotantovoimalaitoksessa uusiutuvilla energialähteillä, kuten tähdepuulla ja metsähakkeella. Yhteistuotannossa sähkön kanssa tuotettu Vihreä kaukolämpö tuotetaan hiilineutraalisti, joten se on erittäin ekologinen lämmitysmuoto. Hiilineutraaliin kaukolämpöön vaihtaminen onnistuu vaivattomasti Energian asiakaspalvelun kautta.

Idea Vihreän kaukolämmön tuotteeseen syntyi suoraan Lappeenrannan Energian asiakkaiden tarpeesta. Sähkön hankinnassa on mahdollista valita vihreä sähkö, joka tuotetaan ympäristöystävällisesti tuuli-, aurinko- ja vesivoimalla. Samanlaista tuotetta on toivottu Lappeenrannan Energialta myös kaukolämpöön, vaikka kaukolämpö onkin jo suurelta osin uusiutuvilla puuperäisillä polttoaineilla tuotettu.

– Erityisesti yrityspuolella suurten kiinteistöjen omistajat ovat kyselleet, voisiko kaukolämmöstä saada vihreän tuotteen. Selvitimme, miten tällainen tuote olisi mahdollista rakentaa, Lappeenrannan Energian asiakkuusjohtaja Jussi Selenius kertoo.

– Erillinen yhtiö varmentaa meidän tuottavan lämpöä uusiutuvilla energialähteillä sekä todentaa tuotetun energian määrän. Näin meillä on mahdollisuus myydä uusiutuvaa lämpöä asiakkaalle. Kiinteistön sähkön ja lämmön käytöstä on nyt mahdollista tehdä päästötöntä ostamalla sataprosenttisesti uusiutuvaa sähköä ja lämpöä, Selenius selventää.

Vihreän kaukolämmön avulla halutaan tarjota asiakkaille mahdollisuus lämmityksen päästöjen minimointiin. Tuotteen hiilineutraalius perustuu lämmöntuotannossa käytettäviin uusiutuviin energialähteisiin, kuten tähdepuuhun ja metsähakkeeseen. Tuote on tarkoitettu sekä pientaloille, taloyhtiöille että yrityksille.

– Kiinteistö- ja rakennusalalla ovat yleistyneet erilaiset ympäristöluokitusjärjestelmät. Yritykset voivat vaikuttaa positiivisesti ympäristöluokitukseen valitsemalla lämmitystuotteen, joka on tuotettu kokonaan uusiutuvilla energialähteillä. Vihreä kaukolämpö on edullinen tapa tehdä ympäristöä säästävä valinta, sillä sen vaikutus kaukolämpölaskuun on pieni, Selenius kertoo.

Kaukolämpö tuotetaan yhteistuotannossa

Vihreä kaukolämpö tuotetaan Lappeenrannassa Kaukaan Voiman yhteistuotantovoimalaitoksessa, joka juhlii tänä vuonna 10-vuotista taivaltaan. Puuperäinen polttoaine poltetaan nykyaikaisessa kiertoleijukattilassa, joka tuottaa korkeapainehöyryä. Sen energiaa muutetaan höyryturbiinissa liike-energiaksi ja edelleen generaattorissa sähköksi. Turbiinista ulos tulevalla höyryllä tuotetaan lämpöä. Kaukaan Voima on siis CHP- eli yhteistuotantovoimalaitos (Combined heat and power), joka tuottaa sekä lämpöä että sähköä.

– Kun tuotetaan samassa voimalaitoksessa sekä lämpöä että sähköä, tehokkuus on hyvä ja ympäristövaikutukset ovat alhaiset, Kaukaan Voiman toimitusjohtaja Juha Kouki kertoo.

Kaukaan Voiman tuotannossa energialähteistä noin 90 prosenttia on uusiutuvaa puuperäistä polttoainetta, joka voidaan myydä Vihreänä kaukolämpönä. Se muodostuu tehdaskuoresta ja muista vastaavista metsäteollisuuden sivutuotteista sekä hakkuutähteestä. Kaukaan Voiman turpeen osuus on noin 10 prosenttia ja sen osuus on koko ajan pienenevä.

Vihreällä valinnalla suuri vaikutus

Kaukolämpöön kuuluvilla kiinteistöillä on nyt hieno mahdollisuus vihertää oma lämmitys pienellä lisämaksulla. Vihreään kaukolämpöön siirryttäessä ei tarvitse tehdä muutoksia laitteistoihin tai toteuttaa uusia investointeja. Vaihtamiseen riittää pelkkä ilmoitus Lappeenrannan Energian asiakaspalveluun soittamalla tai vaikka sähköpostilla. Vihreä kaukolämpö on edullinen lämmitysmuoto ja oiva tapa muuttaa omaa kulutustaan hiilineutraaliin suuntaan.

Tutustu Vihreään kaukolämpöön:

https://www.lappeenrannanenergia.fi/vihrea-kaukolampo