23.9.2021

Vihreät kaupungit Lappeenranta, Lahti, Grenoble ja Växjö kertovat kestävän kehityksen parhaista käytänteistä Euroopan alueiden ja kaupunkien viikolla lokakuussa

Lappeenrannan kaupunki järjestää yhdessä Lahden, Grenoblen (Ranska) ja Växjön (Ruotsi) kaupunkien kanssa How green cities lead the way to European recovery? -webinaarin 13.10.2021 osana Euroopan alueiden ja kaupunkien viikkoa 2021.

Neljä vihreää kaupunkia, jotka kaikki ovat Green Capital- tai Green Leaf -voittajia, järjestävät webinaarin jo yhdeksännentoista kerran pidettävällä Euroopan alueiden ja kaupunkien viikolla osana vihreän siirtymän teemaa. Tapahtuman tarkoitus on osoittaa, miten edelläkävijöinä toimivat vihreät kaupungit nopeuttavat vihreää siirtymäänsä hyödyntämällä Euroopan elpymisrahoituksen mahdollisuuksia ja Euroopan laajuisia verkostoitumisvaihtoehtoja.

Euroopan ympäristöpääkaupungit ja vihreimmät kaupungit ovat sitoutuneet kunnianhimoisiin tavoitteisiin ja ympäristövaatimuksiin. Kaikki vihreät kaupungit ovat asettaneet elpymiselle yhteiset tavoitteet, joita ovat kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, tuottavuuden kasvattaminen ja työllisyysasteen nostaminen. Webinaarissa pääset tutustumaan Lahden, Lappeenrannan, Ranskan Grenoblen, ja Ruotsin Växjön kaupunkien elvytyksen ja kestävän kehityksen parhaisiin käytäntöihin. Kullakin esityksellä on erilainen näkökulma elvytyksen tehostamiseksi. Webinaarin moderaattori on Wolfgang Teubner, ICLEI-järjestön Euroopan aluejohtaja.

Webinaari järjestetään keskiviikkona 13.10.2021 klo 15.30–17.00.

Ilmoittaudu tästä

Lahden kaupunki kehittää hiilineutraalia rakentamista

Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021. Lahti on luopunut kivihiilen käytöstä, ja tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2025 mennessä, ensimmäisenä suurena kaupunkina Suomessa. Lahti on tunnettu ketteränä ympäristötekniikan tutkimus- ja kehitysympäristönä, jossa ympäristövalvonnan, kiertotalouden, maankäytön ja rakentamisen sektorit tekevät saumatonta ja tehokasta yhteistyötä. Tämä mahdollistaa poikkitieteellisten innovaatioiden kehittämisen ja testaamisen käytännön mittakaavassa. Luomme Lahteen ainutlaatuisen tuotekehitys-, tutkimus- ja pilotointialustan hiilineutraalin ja energiatehokkaan rakentamisen innovaatioille – rakennusten koko elinkaareen kaavoituksesta purkumateriaalin hyödyntämiseen.

Lahden hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus aloitti toimintansa syksyllä 2020. Lahden kaupunki etsii ratkaisuja rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämiseksi sekä uusissa että olemassa olevissa rakennuksissa. Keskus keskittyy globaaleihin megatrendeihin, kuten uusiutuvan energian tuotantoon, energiankäytön minimointiin, purkumateriaalien kierrätykseen ja rakennusmateriaalien käyttöön hiilinieluina. Keskus toimii Lahden ympäristö- ja rakennusvalvonnassa yhdessä kaupungin rakennuttajaorganisaatioiden kanssa. Alueen elinkeinoelämä ja tutkimus- ja koulutuslaitokset ovat tärkeä osa yhteistyöverkostoa. Tilaisuudessa kehityskeskuksen johtaja Juhani Pirinen kertoo käytännön esimerkkejä hiilineutraaliin rakentamiseen liittyvistä hankkeista.

Vihreillä kaupungeilla keskeinen tehtävä Euroopan vuoristoalueen talouden elvyttämisessä

Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2022 on Grenoble – 160 000 asukkaan kaupunki tiheään asutussa laaksossa Ranskan Alppien vuoristoalueella. Vuonna 2005 kaupunki hyväksyi Ranskan ensimmäisen ilmastoa koskevan toimintasuunnitelman, ja pyrkii nyt kääntämään koronan mahdollisuudeksi nopeuttaa siirtymää laakson ja vuoriston naapuriemme kanssa. Esimerkiksi vuodesta 2014 lähtien kaupunki on muuttanut kouluille ja hoivakodeille päivittäin valmistettavien 11 000 aterian toimitusketjua tukemaan enemmän kiertotaloutta. Lähiseudun tilat toimittavat nyt luomuviljeltyjä kausiluonteisia elintarvikkeita. Saatavilla on vähintään kerran viikossa kasvisruokaa, johon kuuluu myös täysin vegetaarinen vaihtoehto. Seuraavaksi kaupunki haluaa korvata nykyiset muoviastiat paikallisesta puusta valmistetuilla selluloosapohjaisilla astioilla, jotka soveltuvat kompostoitaviksi.

Vaikka Grenoble myöntää sähköajoneuvojen tarpeen, se katsoo, että pitkällä aikavälillä vety ja jo nykyään jätteiden metanaatiosta syntyvä maakaasu ovat hyviä vaihtoehtoja erityisesti julkisessa liikenteessä ja logistiikassa. Vuoristoalueet soveltuvat huonosti sähköautojen infrastruktuurille. EU:n rahoittamat pilottihankkeet ovat osoittaneet, että aurinkovoimalla tuotettu vihreä vety voisi olla toteuttamiskelpoinen vaihtoehto. Lyhyellä aikavälillä Grenoble edistää biometaanin käyttöä julkisessa liikenteessä ja raskaissa ajoneuvoissa.

Vuoria pidetään usein vapaa-ajan aktiviteettien, kuten hiihtämisen tai vuorikiipeilyn, harrastusalueina. Grenoble on työskennellyt 15 vuoden ajan kaupunkilaistensa kanssa laajemmasta näkökulmasta, joka sisältää luonnonsuojelun, elintarvikkeet, vuoristokulttuurin, paikalliset arvoketjut ja vastuulliset ulkoaktiviteetit. Välineitä ovat muun muassa Ranskan suurin alppielokuvafestivaali, retket vähäosaisten perheiden oppilaille, vaihtoehtojen opettaminen lapsille laskettelun sijasta ja paikallisten tuotteiden sijoittaminen joulumarkkinoille. Lisäksi nämä toimet ovat osa EU:n Alppien alueita koskevaa strategiaa.

Ilmastokaupunkisopimus näyttää tietä ilmastoneutraaliuteen

Växjö on 95 000 asukkaan kunta Ruotsin eteläosassa. Se on metsien ja järvien ympäröimä kasvava kaupunki. Poliittisten puolueiden yksimielisen tavoitteen mukaisesti Växjö on 1970-luvun alusta lähtien jatkuvasti parantanut ympäristötyötään. Vuonna 1996 Växjö asetti tavoitteekseen olla vuoteen 2030 mennessä kaupunki, jossa ei käytetä fossiilisia polttoaineita.

Hiilidioksidipäästöjen määrä on nykyään noin 1,4 tonnia asukasta kohti. Tämä on strategisen työn tulosta – eikä vähiten energiantuotannossa, jossa hyödynnetään nyt ainoastaan uusiutuvia energialähteitä. Sitoutuminen ympäristövaikutusten vähentämiseen toi Växjölle Euroopan vihrein kaupunki -nimityksen vuonna 2018.

Vuonna 2020 Växjö allekirjoitti ilmastokaupunkisopimuksen useiden kansallisten viranomaisten kanssa. Sopimuksen mukaan Växjö nopeuttaa ilmastoneutraaliuteen siirtymistä tarkoituksena saavuttaa tavoite vuoteen 2030 mennessä. Viranomaiset avustavat hanketta tarvittavilla poliittisilla muutoksilla ja tukitoimilla. Sopimuksessa painotetaan myös paikallisen ja alueellisen yhteistyön merkitystä, jotta siirtyminen onnistuisi. Tämä ei ole uutta Växjölle, joka on aiemmin osallistanut kansalaisia, yrityksiä ja yliopiston mukaan ilmastotyöhön.

Apulaispormestari Cheryl Jones Fur puhuu tapahtumassa ilmastokaupunkisopimuksesta ja siitä, miten käytämme sitä menestymiseen paikallisella tasolla.

Lappeenranta ahkeroi vihreän sähköistämisen hyväksi

Suomen ilmastopääkaupunki Lappeenranta on valittu yhdeksi Euroopan vihreimmistä kaupungeista. European Green Leaf Award 2021 -voittaja on täynnä uutta energiaa, rohkeaa ajattelua ja kansainvälistä osaamista. Lappeenrannasta tulee hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä.

Kaupunki on uusiutuvan energian ja puhtaiden ympäristöjen edelläkävijä, ja vahvuutena on määrätietoinen ongelmanratkaisu. Yliopisto ja matkailukeskus sijaitsevat logistisesti tärkeällä alueella Kaakkois-Suomessa vain kahden tunnin matkan etäisyydellä Helsingistä EU:n ja Venäjän rajan tuntumassa. Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT on innovatiivinen toimintaympäristö noin 73 000 asukkaan kaupungissa, jossa osaava työvoima ja hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja laajentamista.

Sähköistäminen muuttaa maailmaa, teollisuutta ja talousalaa. Maailma etsii uutta päästötöntä ja luotettavaa energiajärjestelmää. Lappeenranta muuttaa päästöt mahdollisuuksiksi.

Webinaarissa kansanedustaja ja Lappeenrannan kaupunginvaltuuston jäsen Hanna Holopainen kertoo, miten paikalliset yritykset ovat alkaneet luoda innovatiivisia ratkaisuja maapallon pelastamiseksi – ja kasvun luomiseksi globaalissa liiketoiminnassa. Ilmaa ja vettä voidaan muuttaa polttoaineiksi, kemikaaleiksi, materiaaleiksi ja jopa elintarvikkeiksi.

Paikallisen yliopiston osaamisen tuella Lappeenrannasta on tullut energia- ja ympäristötutkimuksen, innovaatioiden ja liiketoiminnan keskus. Alueella on 3 000 puhtaaseen teknologiaan ja kestävään liiketoimintaan liittyvää työpaikkaa. Kaupunki on tehnyt hallituksen kanssa ekosysteemisopimuksen vihreään sähköistämiseen liittyvän liiketoiminnan vauhdittamiseksi. Yhdistämällä uusiutuvaa energiaa, vettä ja hiilidioksidia voimme tuottaa päästöttömiä polttoaineita.

Markku Heinonen, kehitysjohtaja, Lappeenrannan kaupunki
+358 40 581 1998, markku.heinonen(at)lappeenranta.fi

Kati Korhonen, European Green Leaf -projektipäällikkö, Lappeenrannan kaupunki.
+358 40 354 2799, kati.m.korhonen(at)lappeenranta.fi