6.3.2013

Vuoden pyöräilykunta 2015 tunnustus Lappeenrannalle

Vuoden pyöräilykunta 2015 tunnustus Lappeenrannalle

Lappeenranta on saanut valtakunnallisen tunnustuksen pyöräilyn kehittäjänä. Suomi Pyöräilee -työvaliokunta myönsi Vuoden 2015 pyöräilykunta -tunnustuksen Lappeenrannalle Helsingin Fillarimessuilla 6. maaliskuuta.

Perusteluina tunnustukselle olivat muun muassa määrätietoinen pyöräilyn pääreitistön kehittäminen kaupunginosien välille sekä jo useita vuosia jatkunut aktiivipyöräilijöiden kuuleminen pyöräilyolosuhteiden parantamisessa.

Lappeenrannassa tehdään 29 prosenttia alle 20 kilometrin matkoista polkupyörällä. Kaupunkilaisten liikkumista seurataan kulkutapakyselyillä säännöllisin väliajoin, ja kyselyt osoittavat pyöräilyn jatkuvasti kasvattavan suosiotaan.

Tunnustusta olivat Helsingissä vastaanottamassa Lappeenrannan kaupungin edustajina teknisen lautakunnan puheenjohtaja Joonas Grönlund, kaupungininsinööri Pasi Leimi ja suunnitteluinsinööri Mauri Backman.

Pasi Leimi katsoo, että valtakunnallinen tunnustus on osoitus kaupungin ja aktiivipyöräilijöiden onnistuneesta yhteistyöstä ja lappeenrantalaisten lisääntyvästä pyöräilyinnostuksesta.

– Hyvästä vuorovaikutuksesta syntyy hyviä tuloksia. Jo usean vuoden ajan virkamiehistä ja aktiivipyöräilijöistä koostuva työryhmä on osallistunut kehittämistyöhön. Korjaukset ja parannukset pystytään tekemään joutuisasti, kun saamme ajantasaisia vinkkejä ja toiveita eri puolilla kaupunkia päivittäin ajavilta pyöräilijöiltä, Leimi kertoo.

Pyöräteiden kehittämisestä vastaava suunnitteluinsinööri Mauri Backman ei tyytynyt vain piirtämään kevyen liikenteen väyliä tietokoneen ruudulla, vaan ajoi koko reitistön läpi actionkamera kypärään kiinnitettynä.

– Halusin henkilökohtaisesti tutustua jokaiseen kaarteeseen, ja voin aina palata tarvittaessa kuvaamaani videofilmiin, kun saan kuntalaisilta palautetta, Backman hymyilee.

Leimin ja Backmanin mielestä pyöräilykunta-tunnustus kuuluu kaikille arki- tai kuntoliikuntana pyöräilyä harrastaville lappeenrantalaisille. Myös matkailijat hyppäävät lomareissuillaan mielellään pyörän selkään, koska Lappeenrannan seudulla on upeita reittejä Saimaan maisemissa. Rajakaupungissa pyöräilyharrastus ulotetaan myös Venäjän puolelle: joka toukokuussa, jo vuodesta 1988 alkaen, järjestetään Viipurin ystävyyspyöräily.

Pyöräilykuntien verkoston työvaliokunta antaa vuosittain Vuoden pyöräilykunta
-tunnustuksen kunnalle tai kaupungille, joka on määrätietoisesti edistänyt pyöräilyä.

Pyöräilykuntien verkosto on kuntien, valtion, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto, jonka päätavoitteena on pyöräilyn ja kävelyn merkittävä lisääminen kestävänä liikennemuotona ja arkiliikuntana. Verkoston 77 jäsenestä 47 on kuntia ja kaupunkeja.

Pääreitistöä 95 kilometriä

Vuoden 2013 aikana Lappeenrannassa selvitettiin pyöräilyyn parhaiten sopivat kevyen liikenteen pääreitit ja niiden perusteella laadittiin pyöräilyn pääreittisuunnitelma. Ympäri vuoden käyttökelpoinen, kaikkiaan 95 kilometriä pitkä reitistö muodostaa selkeän verkoston kaupungin halki kaikilta suunnilta.

Reittejä parannetaan edelleen kiireellisyysjärjestyksessä katujen reunakiveyksiä madaltamalla ja tienpintoja kunnostamalla. Myös valaistusta, opastusta ja pyöräparkkeja lisätään.

Mittavasta kadunkulmien korotusten luiskaamisesta ovat pyöräilijöiden lisäksi hyötyneet vammaiset, vanhukset ja lastenvaunujen kanssa liikkuvat. Lappeenrannan vammaisneuvosto antoikin Vuoden 2014 esteettömyys -kunniamaininnan Pasi Leimille.

Pääreitistön suunnittelu kytkeytyy keskustaajaman yleiskaavatyöhön, jossa huomioidaan keskeiset kevyen liikenteen kehityskäytävät ja varataan niille tarvittavia alueita. Pyöräily otetaan huomioon myös asemakaavamääräyksissä.

Yksityisautoilun vähentäminen sisältyy keskeisesti Lappeenrannan ilmasto-ohjelmaan, jonka yhtenä tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä. Sekä Lappeenrannan kaupungin strategian että Etelä-Karjalan liikennestrategian keskeisenä tavoitteena on pyöräilyn edistäminen.

– Puhdas elinympäristö ja kestävä hyvinvointi ovat tavoitteitamme, kun kehitämme vihreää Lappeenrantaa. Tässä työssä Vuoden pyöräilykunta 2015 -tunnustus on tärkeä merkkipaalu, Pasi Leimi summaa.

Lisätietoja

Lappeenrannan kaupunki
Liikenneinsinööri Pasi Leimi
puh. 040 740 1643
pasi.leimi@lappeenranta.fi