6.10.2021

Yritysten ilmastopäästöt alas kuntien ja yritysten yhteistyöllä

Etelä-Karjalan maakunnan tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä. Tähän kunnianhimoiseen tavoitteeseen pääsemiseksi tulee päästövähennyksiä tehdä kaikilla sektoreilla ja onnistumiseen tarvitaan kaupungin, asukkaiden ja alueen yritysten yhteistyötä.

Maakunnallisen yritysyhteistyön vauhdittamiseksi Etelä-Karjalassa on aloitettu vuonna 2021 Yritysten ilmastokumppanuus -hanke. Se on jatkoa Lappeenrannassa kahden viime vuoden aikana käynnissä olleelle Greenreality-kumppanit -toiminnalle, jonka puitteissa kumppanuussitoumuksen tehneet kivijalkayritykset ovat osallistuneet kestävän kehityksen toimenpiteiden toteuttamiseen.

- Toiminnan jatkuminen on erittäin tärkeää, jotta verkoston jäsenet saavat edelleen tarvittaessa tukea ja neuvontaa ympäristö- ja ilmastoasioissa, sanoo projektityöntekijä Antti Pietiläinen Lappeenrannan kaupungilta.

- Lisäksi jo käytössä olevaa kumppanuusmallia laajennetaan lisäämällä siihen yrityksille hiilipäästöjen vähentämiseen liittyviä konkreettisia tavoitteita.

Greenreality-kumppaneita rohkaistaan liittymään myös ilmastokumppaniksi. Ilmastokumppani-yrityksiltä edellytetään sitoutumista kunnianhimoisiin kasvihuonekaasupäästövähennyksiin.

Imatra aloittaa ilmastotyön yritysten kanssa

Keväällä alkaneessa Ilmastokumppanuus-hankkeessa laajennetaan Lappeenrannassa aloitettua Greenreality-kumppanuus -toimintaa myös muihin maakunnan kuntiin. Hankkeessa suunnitellaan ja otetaan käyttöön yritysten ja kuntien välinen ilmastokumppanuusmalli koko Etelä-Karjalassa.

– Tämä hanke on meille hyvä lisä ilmastotyöhön, jota olemme Imatralla tehneet määrätietoisesti viime vuosina. Ilmastokumppanuus-hankkeen avulla edistämme kestävää yritystoimintaa ja vähähiilistä Imatraa yhdessä yritysten kanssa, hankevetäjä Eetu Ahlberg Imatran kaupungilta kertoo.

Hankkeen tavoitteena on, että vuoden 2022 loppuun mennessä Greenreality-kumppaneita olisi koko maakunnassa 50.

– Imatralta tarkoitus on löytää vähintään kymmenen kiinnostunutta ja sitoutunutta yritystä.

Ilmastokumppanuus-hanke alkoi toukokuussa 2021 ja päättyy marraskuussa 2022. Hanke saa rahoitusta Ympäristöministeriön Kuntien ilmastohankkeet -ohjelmasta. Hankkeen budjetti on 99 914 €

Lisätiedot:

Lappeenrannan kaupunki:
Antti Pietiläinen
040 575 5142
antti.pietilainen@lappeenranta.fi

Imatran kaupunki:
Eetu Ahlberg
020 617 4665
eetu.ahlberg@imatra.fi