Turvemaat käsissämme - nyt!

24.3.2022 12:30 - 24.3.2022 15:30

Suomen maapinta-alasta noin kolmannes eli 9,3 miljoonaa hehtaaria on suota ja turvemaata. Tästä alasta noin puolet on ojitettu pääosin 1950-1980-luvuilla metsätalouden, maatalouden ja turvetuotannon käyttöön.

Tämä tarkoittaa, että noin neljännes Suomen metsistä kasvaa turvemailla ja vuosittain noin viidennes Suomessa korjatusta puusta tulee turvemailta. Puuston ikääntyessä turvemaiden vuotuiset hakkuumäärät ovat kasvamassa.

Turvemaat ovat käsissämme nyt!

Turvemaiden metsätalouteen liittyy monenlaisia haasteita puunkorjuusta ilmasto- ja vesistöpäästöihin. Tilaisuudessa kuulemme uusimpia tutkimustuloksia sekä haasteita ja ratkaisuja. Kommenttipuheenvuoroissa kuullaan myös kokemuksia ja käytäntöjä alan toimijoilta.

Olemme saaneet koolle keskeisen joukon alan asiantuntijoita, ammattilaisia ja toimijoita. Tarjolla on ajankohtaista tietoa ja kokemuksia.

OHJELMALUONNOS

12.30 KAHVITARJOILU

13.00 AVAUS ja TERVETULOSANAT

13.10-14.00 TURVEMAAT, NIIDEN MERKITYS SEKÄ HAASTEET JA RATKAISUT
Sakari Sarkkola, Luonnonvarakeskus
Marjo Ahola, Suomen Metsäkeskus

14.00-15.00 KOKEMUKSIA JA KOMMENTTEJA:
MTK Metsänomistajat
UPM Metsä
Tornator Oy

15.00-15.30 KYSYMYKSIÄ JA KESKUSTELUA

TERVETULOA!

Tilaisuus on maksuton ja avoin.

Tilaisuuden järjestää Lappeenrannan kaupunki/PISARA+ -hanke.

Lisätietoja:
Raija Aura, raija.aura(at)lappeenranta.fi, 040 5843 278