Verrattomat vetemme

26.4.2022 9:30 - 26.4.2022 14:30

Suomen vesistöt ovat tärkeitä mm. niiden tarjoaminen virkistysarvojen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta. Vaikka vesien tila yleisesti on parantunut, monet uudet tekijät ilmastonmuutoksesta luontokatoon uhkaavat niitä. Keinoja vesistöjen kestävään hoitoon ja kunnostukseen on kuitenkin olemassa ja nyt tarjolla on myös rahoitusta. Tule tutustumaan mahdollisuuksiin.

Suomen vesistösäätiö, Ympäristötiedon foorumi ja Kuntaliitto järjestävät tapahtuman, joka tarjoaa kunnille tutkimustietoa vesiemme tilasta ja niiden mittavasta arvosta hyvinvoinnin lähteinä, käytännön esimerkkejä onnistuneista vesien kunnostus – ja suojelutoimista ja tietoa rahoitusmahdollisuuksista. Tilaisuudessa pidettävä vesistöklinikka vastaa osallistujia askarruttaviin kysymyksiin vesistöistä ja niiden hoidosta.

Tiistaina 26.4.2022
10.00-18.00 (Etälähetys päättyy klo 14.00)
Lappenrannan Kehruuhuone (Kristiinankatu 20, Lappeenranta) / suorana etälähetyksenä

Tapahtuma on tarkoitettu kaikille kuntien vesikysymysten kanssa painiville ja siihen voi osallistua paikanpäällä tai etänä.

Ilmoittaudu läsnätapahtumaan 19.4. klo 12.00 mennessä https://www.lyyti.fi/reg/verrattomatvetemme

Ohjelma

9.30 Aamupala läsnäosallistujille

10.00 Tervetuloa! Maakuntajohtaja Satu Sikanen, Etelä-Karjalan liitto

10.10
Miten vetemme voivat? Katsaus Suomen vesistöjen nykytilaan.
Professori Kari-Matti Vuori, Suomen ympäristökeskus

10.30
Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesistöihin ja maankäyttöön valuma-alueilla.
Professori Timo Huttula, vesistöpaneeli.

10.50
Hyvinvointia vedestä: luontomatkailun mahdollisuudet kunnissa.
Erikoistutkija Henna Konu, Luonnonvarakeskus.

Esimerkkejä kuntien vesistöteoista
11.10
Onnistumisen avaimet Pien-Saimaan alueen vesiensuojelussa.
Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, Lappeenrannan kaupunki

11.20
Vesienhoidon verkostotoiminnasta hyötyjä kunnille. Projektipäällikkö Riina Rahkila, Pro Agria Oulu

11.30
Kuntien ja alueellisten toimijoiden vesiensuojeluyhteistyö – toimintamallit ja rahoitus.
Vesi- ja luontoasiantuntija Janne Tolonen, Valonia.

11.40
Työkaluja kuntien vesiensuojeluun - esimerkkinä Lahti.
Vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin, Lahden kaupunki.

11.50 Keskustelua, kysymyksiä.

12.00 Lounas omakustannehintaan

13.00 Vesistöklinikka - vesistöpaneelin asiantuntijat vastaavat yleisökysymyksiin
Professori Timo Huttula, Suomen vesistösäätiö
Erikoistutkija Laura Härkönen, SYKE
Hydrobiologi Markku Marttinen, ELY-keskukset ja SVK
Vesistöasiantuntija Raija Aura, Lappeenrannan kaupunki
Projektipäällikkö Riina Rahkila, ProAgria Oulu

14.00 Iltapäiväkahvit / striimi päättyy

14.30 Maastoretki Lappeenrannan Linnoitukseen ja hulevesikosteikolle.

Lisätietoja

Liisa Hämäläinen (vesistösäätiö)
liisa.hamalainen@vesistosaatio.fi
+358 44 537 3398

Kaisa Välimäki (Ympäristötiedon foorumi)
Kaisa.valimaki@ympäristotiedonfoorumi.fi
+358407420704