Euroopan paras jätevedenpuhdistamo

Tulevalla uudella vuosikymmenellä Lappeenrannan seudun jätevesi pumpataan uusia putkilinjoja pitkin Hyväristönmäelle rakennettavaan huippumoderniin puhdistuslaitokseen. Puhdistusvaatimukset ovat Suomen tiukimmat erittäin herkän purkuvesistön vuoksi. Alustavien suunnitelmien mukaan puhdistamo otettaisiin käyttöön vuonna 2021 ja ympäristölupa saataneen tämän kesän aikana.

Jätevesi käsitellään mekaanisesti, kemiallisesti ja biologisesti.

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2015 rakentaa uuden, huippumodernin jätevedenpuhdistamon Hyväristönmäelle ja johtaa puhdistetut jätevedet Rakkolanjokeen. Päätöstä pohjustettiin useilla selvityksillä. Näistä viimeisin oli laaja ympäristövaikutusten arviointi, jossa vertailtiin kuutta puhdistamopaikkavaihtoehtoa ja viittä jätevesien purkupaikkavaihtoehtoa. 

Vanhasta jätevedenpuhdistamosta tulee pumppaamo

Nykyisen Toikansuon jätevedenpuhdistamon alueelle rakennetaan uusi pumppaamo, joka pumppaa jätevedet maanalaisia siirtoputkia pitkin uudelle jätevedenpuhdistamolle. Jätevesi käsitellään mekaanisesti, kemiallisesti ja biologisesti. Puhdistustulosta tehostetaan erillisellä jälkikäsittelyllä.

Vesi- ja ympäristöpäällikkö  Riitta Moisio tarkentaa, että erittäin herkän purkuvesistön vuoksi jäteveden puhdistusvaatimukset ovat Suomen tiukimmat ja Euroopan mittakaavassakin harvinaisen korkeatasoiset. Esimerkiksi kokonaisfosforin jäännöspitoisuus saa olla enintään 0,1 milligrammaa litrassa.

 – Suunnittelussa painotetaankin siirtojärjestelmän ja puhdistamon käyttövarmuutta kaikissa olosuhteissa sekä uusimman ja tehokkaimman tekniikan käyttöä. Puhdistamokokonaisuuteen suunnitellaan tasaus- ja varoaltaat korkeimpia jätevesimääriä ja mahdollisia poikkeustilanteita varten, ja järjestelmän sähkönsaanti varmistetaan itsenäisillä varavoimakoneilla, Moisio täydentää.

Puhdistamohanketta voi seurata mm. Lappeenrannan Energian verkkosivujen blogissa.

LAPPEENRANNAN ENERGIA OY ON LAPPEENRANNASSA KAUPUNGIN KOKONAAN OMISTAMA ENERGIAN JA VEDEN KONSERNIYHTIÖ. YHTIÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA ON SÄHKÖN, KAUKOLÄMMÖN, MAAKAASUN JA VEDEN JAKELU JA MYYNTI. KONSERNIIN KUULUVAT LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY JA LAPPEENRANNAN ENERlGIAVERKOT OY. LISÄKSI OLEMME OSAKKAINA KAUKAAN VOIMA OY:SSÄ, SUOMEN HYÖTYTUULI OY:SSÄ, VAINIKKALAN VESI OY:SSÄ JA SUUR-SAVON SÄHKÖTYÖ OY:SSÄ, JOHON ENTINEN TYTÄRYHTIÖMME LAPPEENRANNAN VERKONRAKENNUS OY SIIRTYI 1.4.2016. SÄHKÖNJAKELUVERKKOMME ULOTTUU LAPPEENRANNAN, LEMIN, TAIPALSAAREN JA SAVITAIPALEEN ALUEILLE. SÄHKÖNMYYNNISSÄ PALVELEMME ASIAKKAITA YMPÄRI SUOMEA. VESIHUOLLOSTA HUOLEHDIMME ASEMAKAAVOITETUILLA ALUEILLA KOKO LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ALUEELLA.

Lappeenrannan energia