Kierrätettävä betonin tyyppinen materiaali kehitteillä

Edistyksellistä kiertotaloutta Lappeenrannassa

Lappeenrannassa ollaan kehittämässä uusi kestävän kehityksen mukainen materiaali yhdistämällä metsä- ja kaivosteollisuuden sivuvirtoja. Materiaalin on tarkoitus korvata rakennusteollisuudessa betonia, sillä sementtiteollisuus aiheuttaa seitsemän prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Tavoitteena on myös kehittää täysin uudenlainen tapa rakentaa: pilottituotteita valmistetaan 3D tulostamalla. Parhaimmassa tapauksessa kehitystyön myötä syntyvä materiaali ja menetelmät soveltuisivat muuallekin maailman kaupunkeihin, jolloin niistä tulisi osa uutta, urbaania kaupunkiarkkitehtuuria.

Uusi tavoiteltava tuote on komposiittimateriaali, jota voidaan vahvistaa esimerkiksi biokuiduilla. Komposiitista valmistetut tuotteet ovat pitkäikäisiä, ja ne voidaan kierrättää turvallisesti vielä käytön jälkeenkin. Sivuvirrat, joita hyödynnetään, ovat tuhka, viherlipeäsakka, rikastushiekka sekä rakennus- ja kuitujäte.

Betonin ja uuden materiaalin 3D-tulostuksen myötä voidaan ehkä vapautua rakentamisen kaavamaisesta muotokielestä ja tehdä kaarevia ja myös funktionaalisia muotoja. Uudesta materiaalista voisi syntyä vaikkapa entistä esteettisempiä meluvalleja, puiston penkkejä ja skeittiramppeja.

 

Lisätiedot:
Eeva Pihlajaniemi: eeva.pihlajaniemi@lappeenranta.fi, 044 052 3056
Terhi Jantunen: terhi.jantunen@lappeenranta.fi, 040 530 5958

Kehitystyötä tehdään Urban Infra Revolution (UIR) -hankkeen puitteissa. Lue lisää hankkeesta:

Urban Infra Revolution