Lappeenranta – vuoden pyöräilykaupunki 2015

Lappeenrannassa on helppo pyöräillä. Pyörätietä on kaikkiaan 275 kilometriä ja pyöräilyn pääreittejä 95 kilometriä. Pyörätieverkostoa on kehitetty johdonmukaisesti vuosien ajan. Reittien yhtenäistämisen ohella päällysteitä on uusittu, reunakiviä korjattu, risteysten liikenneturvallisuutta parannettu sekä reittejä viitoitettu. Myös opastusta, valaistusta ja pyöräparkkeja on lisätty. Pääreitit on valittu niin, että ne muodostavat kattavan ja selkeän verkoston kaupungin halki kaikilta suunnilta.

Pyöräilyä edistetään Lappeenrannassa laaja-alaisesti.

Pyöräily on täysin päästötöntä ja se edesauttaa kaupungin tavoitetta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ilmasto-ohjelman mukaisesti 30 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Pyöräilyä edistetään Lappeenrannassa laaja-alaisesti. Pyöräilytapahtumia järjestetään paljon, pääreiteistä on tehty esitekartta kolmella eri kielellä ja pyöräilyn edistämiseksi on tehty Lappeenranta pyörällä -sivusto ja perustettu I cycle Lappeenranta kampanja, joka kokoaa alueen pyöräilytoimijat yhteen kehittämään Lappeenrannasta pyöräilykaupunkia. 

 I cycle Lappeenranta kampanja kokoaa Lappeenrannan pyöräilytoimijat tekemään Lappeenrannasta pyöräilykaupunki.

Lappeenranta on saanut valtakunnallisen tunnustuksen pyöräilyn kehittämisestä vuonna 2015, jolloin kaupunki valittiin Vuoden pyöräilykunnaksi.

Tutustu tarkemmin pyöräilevään Lappeenrantaan!