Plasmahapetusjärjestelmällä voidaan poistaa yli 90 % sairaalan jätevesien lääkejäämien haitta-aineista

Lappeenrantalainen virtauksensäätö-, suodatus- ja ympäristötekniikoihin erikoistunut Flowrox Oy, LUT-yliopisto ja Lappeenrannan kaupunki ovat mukana rakentamassa uudenlaista järjestelmää, jossa sairaalan jätevesiin joutuvat lääkejäämät poistetaan plasmahapetusjärjestelmällä. 

Plasmahapetustekniikka on kehitetty alun perin LUT-yliopistossa. Flowrox puolestaan kehittää keksinnöstä kaupallista sovellusta, jotta Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Savon ELY-keskus ovat lähteneet rahoittamaan. Itse järjestelmän nimi on Flowrox Plasma OxidizerTM.


Hanke on nimeltään ”PLÄTS - Plasma lääkejäämien tuhoamiseen sairaalajätevesistä”. Merikonttiin rakennettava järjestelmä hajottaa sairaalan viemärivedestä lääkeainejäämiä ennen vesien sekoittumista kunnalliseen viemäriverkostoon.

Aiemmissa kokeissa sairaalan vesistä havaittiin pitoisuuksia peräti 29 tutkitusta lääkeaineesta, ja plasmakäsittely osoittautui erittäin energiatehokkaaksi keinoksi vähentää lääkeaineista aiheutuvaa ympäristökuormaa. Hankkeen tuloksena on EU:n haitta-ainepolitiikkaa ennakoiva ratkaisu lääkejäämien hajottamiseksi syntypaikalla. Syntypaikkakäsittelyllä saavutetaan suuremmat hyödyt pienemmällä kapasiteetilla, kuin putkenpääkäsittelyllä kunnallisen jätevesilaitoksen ulostulossa.

Kuinka lääkejäämät vaikuttavat meihin?

Lääkeaineiden esiintyminen ympäristössä on todellinen ongelma. Useiden lääkeaineiden jäämiä on löydetty kaikkialla EU:n alueella pinta- ja pohjavesistä. Aineiden pitoisuudet riippuvat useista tekijöistä, mm. lääkeaineen ominaisuuksista sekä lähteiden luonteesta ja etäisyydestä. Tyypillisiä lääkeaineita ovat erilaiset särkylääkkeet, antibiootit, masennuslääkkeet ja ehkäisylääkkeet. Ympäristössä lääkejäämät aiheuttavat hormoni- ja toimintahäiriöitä mm. kaloissa, ja lääkepitoisuuksia tiedetään päätyneen juomavesiinkin. Yksi vaarallisimmista seurauksista on bakteeriresistenssin ja ns. superbakteerien kehittyminen, kun antibioottien päätymistä ympäristöön jätevesien kautta ei hallita.

Miksi Flowrox Plasma OxidizerTM on hyvä ratkaisu lääkejäämien poistamiseen jätevesistä?

Plasmatekniikkaan perustuva hapetus on epäselektiivistä ja sen on todettu hajottavan lääkeaineiden lisäksi niiden muuntumis- ja metaboliatuotteita; käsittelyn hyötyvaikutus lääkeaineiden hajottamisessa on näin aina mitattua suurempi, sillä kaikkia yhdisteitä ei ole mahdollista monitoroida. Haitta-aineista, joihin kunnallinen käsittely on tehoton, arvioidaan ratkaisulla poistettavan 90-99% prosessiin tulevasta vedestä. Haitta-aineiden päätymistä viemäriin ja käsittelyn tehokkuutta mitataan prosessin tulo- ja poistovirrasta. Ratkaisusta tehdään pitkälle automatisoitu kokonaisuus, joka voidaan monistaa myös muihin sairaaloihin ja pistemäisiin päästölähteisiin. Flowrox toimii näin suunnannäyttäjänä merkittävän ympäristöhaasteen ratkaisemisessa, sillä toteutus on ensimmäinen laatuaan maailmassa.

Flowrox on lappeenrantalainen, globaalisti toimiva virtauksensäätö-, pumppaus-, suodatuksen ja ympäristöteknisten ratkaisujen sekä älykkäiden sovellusten ja automaatiosysteemien toimittaja. Flowrox keskittyy kuluttavien ja muiden vaativien väliaineiden sulku-, säätö-, pumppaus- ja erotusongelmien ratkaisemiseen sekä IIoT- ratkaisujen toimittamiseen lukuisille prosessiteollisuuden sovelluksille, erityisesti kaivos- ja mineraaliteollisuuden sekä energia- ja ympäristöteollisuuden kohteissa.

Flowroxilla on tytäryhtiöt Australiassa, Chilessä, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Perussa, Ruotsissa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa, sekä myyntiedustajia 81 maassa yhteensä yli 220.