Shungiittimineraalista vesiensuojeluratkaisuja

Shugiitti on hiilen alkuainemuoto, mikä on lähellä grafiittia ja aktiivihiiltä. Shungiittia on perinteisesti käytetty vesien puhdistamiseen Venäjällä. Yhdessä LUT Yliopiston kanssa Lappeenrannan kaupunki on kehittänyt shungiitista suodattimia, millä on puhdistettu hulevesiä  Lappeennrannassa kokeilupaikkoja on ollut Viipurintien liittymäaluella ja Sammonlahden kosteikkossa. Shungiittia on yhdistetty myös entsyymeitä tai ravinteita sisältäviä "mutapallo" ratkaisuja. Tällä on haettu lisää tehoa puhdistamiseen.

Lue lisää siitä, miten kehitystyö toteutettiin ja kuinka hulevesien puhdistukseen kehitettyjä suodatinmalleja testattiin ja millaisia tuloksia saatiin.

 

SHEM-WP -hankkeen loppuraportti