Uudenlainen energiavarasto

Lappeenrantaan toteutetaan uudenlainen energiavarasto, joka korvaa fossiilisia polttoaineita ja tuo joustoa sähköverkon toimintaan

Lappeenrannan kaupunki testaa uudenlaista energiavarastointijärjestelmää Mustolan lämpökeskuksen yhteydessä. Energiaa varastoidaan järjestelmässä laitteistoon, joka perustuu materiaalien faasimuunnoksiin. Laitteiston uudella, käänteentekevällä tekniikalla saadaan kustannustehokkuutta energian varastointiin.   

Yleinen haaste sähkömarkkinoilla on vaihtelevan tuotannon määrä ja se, että tuuli- ja aurinkovoiman osuuden kasvamisen vastapainoksi tarvitaan kysyntäjoustoa energiajärjestelmässä. Haasteen ratkaiseminen edellyttää tuotetun energian varastoimista. Lappeenrannan kaupunki onkin lähdössä kokeilemaan uudenlaista lämpöakkua, joka omalta osaltaan tukisi haasteen ratkaisua. Testauksessa seurataan laitteiston toimintaa, etsitään sille soveltuva käyttömalli, lasketaan vaikutukset kustannuksiin sekä hiilidioksidipäästöjen alenemiseen. Laitteiston ympärillä järjestetään myös tilaisuuksia energiavarastoinnin teemasta ja esitellään myös laitteistoa. Mikäli laitteisto osoittautuu toimivaksi ja kustannustehokkaaksi vaihtoehdoksi, tarjoutuu sille laajat markkinat globaalisti.

Lappeenrantalainen yritys Elstor Oy on kehittänyt energiavarastoratkaisua, joka voisi kustannustehokkaasti vastata tähän tarpeeseen ja samalla tuottaa lämpöenergiaa päästöttömästi. Ratkaisulla voidaan varastoida sähköteho lämpöenergiaksi ja purkaa se haluttuina hetkinä erilaisiin lämpöenergian tarpeisiin, kertoo toimitusjohtaja Kari Suninen Elstor Oy:stä.

- Energiaratkaisu perustuu korkean sulamislämpötilan omaaviin materiaaleihin ja niiden olomuodon muutoksiin.

Lappeenrannan kaupunki teki päätöksen lämpöakun hankinnasta 17.4.2019 ja pilotin rakentaminen käynnistyy Lappeenrannan Mustolan teollisuusalueella vuoden 2019 loppupuolella. Pilotti toteutetaan yhdessä Lappeenrannan Energia Oy:n kanssa ja se on osa valtakunnallista EU LIFE -ohjelman rahoittamaa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) –hanketta.

Tämän sivun sisältö edustaa ainoastaan CANEMURE-hankkeen näkemyksiä ja EASME/EU:n komissio ei ole vastuussa sivuston sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.