Ympäristöystävällisen energiatuotannon edelläkävijä

Uusiutuvien kotimaisten energialähteiden osuus Lappeenrannan energiantuotannosta ylittää kirkkaasti valtakunnallisen keskitason. Suomen toiseksi suurin, Kaukaan Voiman biovoimalaitos, tuottaa prosessihöyryä sekä sähköä UPM Kaukaan tehtaille ja kaukolämpöä sekä sähköä Lappeenrannan Energialle. Kaukolämpöä laitos toimittaa Lappeenrannan kaupungin vuositarpeesta yli 80 %.

Kaukaan Voiman uusiutuvasta energiasta tuottama kaukolämpö vähentää merkittävästi Lappeenrannan kasvihuonepäästöjä.

Lämpöteholtaan 385 megawatin voimalaitos käyttää polttoaineenaan metsäteollisuuden sivutuotteita kuten kuorta, oksia, latvuksia, kantoja, pienpuuta sekä turvetta. Kaikki poltosta syntynyt tuhka hyötykäytetään joko maanrakennuksessa tai metsälannoitteena.

Voimalaitos on Suomen suurin kiinteän puupolttoaineen käyttäjä. Kiinteällä puupolttoaineella tarkoitetaan sellaista puuainesta, jolle ei ole korkeamman jalostusasteen raaka-ainekäyttöä. Laitoksen vuotuisesta polttoaineiden tarpeesta biopolttoaineiden osuus on noin 80 %, josta tehdasalueella syntyvät polttoaineet kattavat noin 50 %.

Kaukaan Voiman biovoimalaitos tuottaa yli 80 % Lappeenrannan kaukolämmöstä.

Kaukaan Voiman uusiutuvasta energiasta tuottama kaukolämpö vähentää merkittävästi Lappeenrannan kasvihuonepäästöjä. Lappeenrannan Energia Oy:n kaukolämmön päästöt ovat puolittuneet biovoimalaitoksen myötä ja ne ovat noin puolet Suomen keskiarvopäästöihin verrattuna.

Kaukaan Voiman omistajat ovat Pohjolan Voima Oy 54 prosentilla ja Lappeenrannan Energia Oy 46 prosentilla.

Kaukaan Voiman verkkosivut