CANEMURE - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia

CANEMURE – Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia on kuusivuotinen EU:n Life-hanke, joka toteuttaa kansallista ilmastopolitiikkaa. Hankkeessa viedään käytäntöön erityisesti energia- ja ilmastostrategian (EIS) sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjauksia. Hanke toteutetaan vuosina 2018–2024. Lappeenrannan kaupunki toteuttaa hankkeen avulla Etelä-Karjalan laajuisen yhteistyöryhmän toimintaa, sekä lämpöakkupilotin kaukolämpöverkkoon. Tutustu myös: www.hiilineutraalisuomi.fi.   

Yhteyshenkilö: Petri Kero, 040 653 0508 

Hankkeen toteutusaikataulu

1.11.2018 - 31.10.2024

Hankkeen toteuttaja

21 partnerin konsortiota koordinoi Suomen Ympäristökeskus

Hankkeen rahoittaja

15 osarahoittajan hankkeen rahoituksesta suurin osa tulee EU:n Life-ohjelmasta.