21.9.2020

Organisaation hiilijalanjälki oman toiminnan kestävyyden arvioinnin tueksi ja kehittämiseksi

LCA Consulting toteutti Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiölle (LOAS) Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollan) mukaisen hiilijalanjälkilaskennan. Hiilijalanjälkilaskentaselvitys toteutettiin LOAS:n oman toiminnan kestävyyden arvioinnin tueksi ja kehittämiseksi.

LOAS tavoittelee oman toiminnan hiilijalanjäljen pienentämistä omia toimintoja kehittämällä ja mukauttamalla. Toteutettu hiilijalanjälkilaskenta osoitti toiminnot ja kokonaisuudet, joihin voidaan vaikuttaa tai muuttaa, jotta organisaation hiilijalanjälki pienenisi ja tulevaisuudessa toiminta voisi olla kokoanisuudessaan hiilineutraalia. Laskenta toteutettiin vuoden 2018 tiedoilla ja toimintojen muutoksia seurataan laskennan päivityksellä vuodelle 2020.

LCA Consulting toteuttaa yrityksille ja organisaatioille Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollan) mukaista hiilijalanjälkilaskentaa tukemaan yritysten ja organisaatioiden oman toiminnan kestävyyden arviointia, seurantaa ja raportointia. Laskennan myötä tunnistetaan toiminnan kannalta merkittävimmät päästöjä aiheuttavat tekijät ja toiminnot, mikä mahdollistaa potentiaalisten päästövähennystoimenpiteiden suunnittelun ja toteuttamisen. Laskennan vuosittainen toteutus mahdollistaa yritysten ja organisaatioiden toiminnan päästövaikutusten seurannan osana kestävyys- ja vuosiraportointia.

GHG-protokolla on yleisimmin käytetty laskenta- ja raportointiohjeistus yritysten ja organisaatioiden hiilijalanjäljen määrittämiseen. GHG-protokollan mukaisesti hiilijalanjälki määritetään kolmella tasolla: yrityksen suorat päästöt (Scope 1), epäsuorat energiantuotannon päästöt (Scope 2) ja arvoketjun välilliset päästöt (Scope 3). Räätälöimme laskennan laajuuden asiakaskohtaisesti. Tyypillisesti hiilijalanjäljen laskentaan sisällytetään Scope 1, Scope 2 ja yrityksen toiminnan kannalta olennaiset kategoriat Scope 3:sta.


Lue lisää LCA Consultingista:

https://lca-consulting.fi/