Tee lupaus

Greenreality-lupauksen voivat tehdä koululuokat tai koko kouluyhteisö. Greenreality-lupaukset ovat luokan/koulun yhdessä päättämiä paikallisia tekoja, jotka ohjaavat yhteisön jäsenten toimintaa. Greenreality-lupaukset on jaoteltu kolmeen osa-alueeseen YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteiden mukaan. Kestävän kehityksen osa-alueet jaotellaan ekologiseen, sosiokulttuuriseen ja ekonomiseen kestävään kehitykseen.

Greenreality-lupausta suunnitellessa on hyvä pohtia, miltä kestävän kehityksen osa-alueelta lupausta lähdetään laatimaan. Voitte tutustua viriketarjoittimelta löytyviin lupauksiin ja pohtia luokan kanssa yhdessä, mitä juuri te haluatte luvata ja lähteä toimimaan lupauksen mukaan. Lisäksi kannattaa tutkia tarkemmin, mitä Agenda 2030 17:sta tavoitteesta lupaus toteuttaa, sillä yksi lupaus voi tukea useampaa Agenda 2030 tavoitetta.

On hienoa, että tulette mukaan omilla lupauksilla ja sitä myötä teoilla. Voitte tulostaa tekemänne lupauksen luokan seinälle muistuttamaan yhteisestä tavoitteesta kestävän arjen toteuttamisessa.

Perustiedot

Ennen lomakkeen täyttämistä, tutustu kestävän kehityksen osa-alueisiin ja viriketarjottimeen tukimateriaaleista. Ota selvää myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, Agenda 2030. Pohdi mitä tavoitteita oma lupauksenne toteuttaa. Lupauksen kuvausta varten kerro lupauksen toteuttamisesta ja mahdollisesta seurannasta.

Lupaus

Mitä Agenda2030 tavoitetta lupaus toteuttaa?

Valitse alla olevista tavoitteista ne, joita tekemänne lupaus toteuttaa. Lupaamanne toiminta voi edistää eri kestävän kehityksen osa-alueita.

Ekologiset tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

Sosiokulttuuriset tavoitteet