Opettajaverkosto

Lappeenrannan jokaisessa koulussa on Greenreality-yhdysopettaja. Greenreality-opettajaverkosto muodostaa veiterästi oppivan yhteisön, joka toimii rehtorien ja koulujen henkilöstön tukena laadukkaan kestävyyskasvatuksen toteuttamisessa.

Lappeenrannan Greenreality-opettajaverkosto kokoontuu koulutus- ja keskustelutilaisuuksiin, joissa jaetaan osaamista, opitaan uutta ja jalkautetaan kestävyyskasvatuksen teemoja. Kullekin lukuvuodelle valitaan oma kestävyyskasvatuksen teemansa.

Opettajaverkosto on uusien ideoiden ja innovaatioiden prosessoija ja jakaja sekä innostava ja energisoiva kollegiaalisen yhteistyön ja kohtaamisten areena. Edistämme jakamisen kulttuuria ja hyödynnämme joukkuetaitoja osaamisen lisäämisessä.

Suhtaudumme avoimin mielin yhteistyöhön kaikilla tasoilla ja kaikkien kanssa. Verkoston toiminta-ajatus on, että kestävä tulevaisuus syntyy yhdessä. Siksi toteutamme laadukasta kestävyyskasvatusta kaikissa kouluissa yhtä matkaa, ilman pilottikokeiluja.