Viriketarjotin

Viriketarjoittimelle on jaoteltu kestävän kehityksen osa-alueiden mukaisesti erilaisia tekoja, joita voi käyttää hyödyksi, kun pohditte luokan tai koulun yhteistä lupausta. Voit käyttää viriketarjoittimen lupauksia sellaisenaan, omien ideoiden virittäjänä tai keksiä ja toteuttaa aivan oman lupauksen.Lupausta tehdessäsi pohdi jo valmiiksi ryhmäsi kanssa, mitä lupaus pitää tarkemmin sisällään sekä mihin YK:n Agenda 2030 tavoitteisiin se liittyy. Voit kirjata ja julkaista lupauksen Tee Lupaus-linkin kautta.

Sosiokulttuuurinen kestävä kehitys  

 • Pidämme yhteiset tilat siisteinä  
 • Huolehdin minulle annetuista laitteista ja välineistä (käyttöiän jatkaminen) 
 • Toimimme kaikki huomioon ottaen yhteisten pelisääntöjen mukaan 
 • Autamme toisia 
 • Toimimme yhteisöllisesti 
 • Kohtaan toisen arvostavasti ja huomioin hyvän 
 • Harjoittelemme vuorovaikutus- ja kaveritaitoja 
 • Keräämme luokan retkirahat yhdessä toimien 
 • Luemme vanhuksille, päiväkotilaisille tai esikoululaisille 
 • Järjestämme koko koulun yhteisiä tapahtumia yhdessä ideoiden  
 • Järjestämme tapahtuman alueen asukkaiden puolesta/kanssa 

TEE LUPAUS

Taloudellinen kestävä kehitys

 • Pyrimme syömään lautasen tyhjäksi 
 • Pidämme hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista 
 • Käytämme annettuja materiaaleja säästeliäästi 
 • Kävelemme tai pyöräilen kouluun 
 • Hankimme harkiten 
 • Käytämme materiaaleja säästeliäästi 
 • Tulostan/ kopioin vain välttämättömän 
 • Pidämme mopoa tyhjäkäynnillä mahdollisimman vähän  
 • Vältämme pikaruoan ostamista 
 • Vältämme kertakäyttöastioita 
 • Käytämme samaa vihkoa useamman vuoden 
 • Täytämme vihkon huolellisesti kokonaan 
 • Annamme ylijäämä koulutarvikkeet yhteiseen käyttöön 

TEE LUPAUS

Ekologinen kestävä kehitys  

 • Tulemme kävellen tai pyöräillen kouluun 
 • Vähennämme ruokahävikkiä 
 • Mittaamme ruokahävikin ja annamme positiivista palautetta tyhjästä lautasesta 
 • Valitsemme kasvisruokavaihtoehdon useammin 
 • Käytämme materiaaleja ja tarvikkeita säästeliäästi 
 • Tulostamme ja kopioimme vain välttämättömän 
 • Järjestämme kierrätyspisteet  
 • Lajittelemme jätteet oikeisiin astioihin 
 • Laitamme roskat roskikseen 
 • Kierrätämme kaiken kierrätyskelpoisen materiaalin 
 • Hyödynnämme luonnon-/ kierrätysmateriaaleja opetuksessa 
 • Kun lähdemme huoneesta, viimeinen sammuttaa valot 
 • Sammutamme sähkölaitteet, jos emme käytä niitä 
 • Yritämme korjata rikkoutuneen esineen ennen uuden hankkimista 
 • Valitsemme aineettomat palkinnot 
 • Pidämme ton-/tön päivän (sähkötön, paperiton, googleton-päivä, biojätteetön) 
 • Vietämme “Älä osta mitään” -päivää 

TEE LUPAUS