Uniori

Uniori eli Lappeenranta Junior University on kansallisesti sekä kansainvälisesti ainutlaatuinen tiedekasvatuksen kokonaisuus, joka vahvistaa oppilaiden kiinnostusta tieteeseen, tutkimiseen ja yliopisto-opintoihin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Uniori on yleissivistävän koulutuksen jatkumo varhaiskasvatuksesta lukioon. Uniori ohjaa oppilaita tasa-arvoisesti hakeutumaan yliopisto-opintoihin sekä vahvistaa oppilaissa ratkaisukeskeisyyttä ja toivoa.

Uniori-toiminnassa tukeudutaan voimassa oleviin opetussuunnitelmien perusteisiin sekä Lappeenrannan kaupungin ja LUT-yliopiston väliseen tiiviiseen koulutusyhteistyöhön. Perusopetuksessa Uniori-toiminnan lähtökohtana on Lappeenrannan kaupungin lasten ja nuorten lautakunnan hyväksymä (11.6.2019/§70) opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma.

Lappeenranta Junior University-toiminnan tavoitteet ja sisällöt perustuvat vuoteen 2037 ulottuvaan Lappeenrannan kaupungin strategiaan ja LUT-yliopiston strategisiin painopistealueisiin.