Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Hyvinvointia maakunnan jokaiselle asukkaalle

ETELÄ-KARJALAN HYVINVOINTIALUE TEKEE TYÖTÄ ETELÄKARJALAISTEN HYVINVOINNIN, TURVALLISUUDEN JA TERVEYDEN ETEEN SEKÄ TAKAA SAAVUTETTAVAT JA OIKEA-AIKAISET PALVELUT MAAKUNNAN JOKAISELLE YLI 125 000 ASUKKAALLE.

Hyvinvointialue kokoaa yhteen yksityiset, julkiset ja kolmannen sektorin toimijat muodostaen koko alueen kattavan palveluverkon. Hyvinvointialue on lähellä asiakkaitaan heidän arjessaan – se pitää huolta heistä kaikissa elämäntilanteissa. Tämä näkyy ja kuuluu myös arvoissa: mie turvaan, mie uskallan, mie vastaan, mie välitän.

Hyvinvointialueen perustehtävä on luoda sosiaalisesti kestävää kehitystä edistämällä alueen väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Asiakkaille tämä näkyy siten, että hyvinvointialue kehittää palvelujaan kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon hoidon jatkuvuuden sekä palveluverkoston optimoinnin.

Palvelujen tuottamisessa huomioidaan myös ekologinen kestävyys. Se tarkoittaa palvelutarjonnan sovittamista kysyntään, päästöjen ja ympäristövaikutusten pienentämistä sekä etä- ja liikkuvien palvelujen kehittämistä.

Hyvinvointialue on myös vastuullinen ja aktiivinen maakunnan elinvoiman kehittäjä. Ihminen on kaikkea hyvinvointialueen toimintaa ohjaava periaate ja oikeilla valinnoilla se turvaa paremman ympäristön myös jälkipolville.

Lisäksi Etelä-Karjalan hyvinvointialue on sitoutunut aktiiviseen ja systemaattiseen ympäristötyöhön, ja noudattaa rakentamaansa Ekokompassi-ympäristöohjelmaa. Ohjelma kattaa hyvinvointialueen kaikki toimialat ja koko henkilökunnan. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on kehitetty kansainvälisen ISO14001 -standardin pohjalta.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatti syksyllä 2023 ensimmäisenä hyvinvointialueena. Tulevien vuosien tavoitteena on tehdä vaikuttavia, ympäristöystävällisiä valintoja ympäristöohjelman mukaisesti.

Näitä tekoja ovat esimerkiksi energian käytön tehostaminen, muovin kierrätysmahdollisuuksien lisääminen, kestävää kehitystä tukevat hankinnat, polttoainetaloudellisempi ja vähäpäästöisempi logistiikka ja liikkuminen sekä kemikaaliohjelman tehokkaampi käyttäminen.

ETELÄ-KARJALAN HYVINVOINTIALUE ON ETELÄ-KARJALAN MAAKUNNAN KATTAVA HYVINVOINTIALUE, JOKA PERUSTETTIIN OSANA MAAKUNTA- JA SOTEUUDISTUSTA. HYVINVOINTIALUEELLA TYÖSKENTELEE NOIN 5 000 HENKILÖÄ NOIN 250 ERI AMMATTINIMIKKEELLÄ. TOIMIPISTEITÄ ON NOIN NOIN 200.

EKHVA