LAB-ammattikorkeakoulu

Kestävän kehityksen innovaatioita arkeen ja liike-elämään

LAB-AMMATTIKORKEAKOULU LUO UUSIA KESTÄVÄN KEHITYKSEN RATKAISUJA YHTEISTYÖSSÄ YRITYSTEN JA ASUKKAIDEN KANSSA.

LAB-ammattikorkeakoulu on uusi työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka edistää siirtymistä kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa ja tuottaa uutta liiketoimintaa. Toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaan ja käyttäjän tarpeet.

– Uskomme, että vain aidot tarpeet synnyttävät oikeita innovaatioita, vararehtori Henri Karppinen sanoo.

– Innovaatioiden kehittämisessä ihmiset ovat aina pääroolissa, hän lisää. Eri koulutusalojen yhteistyönä kehitetään älykkäitä ja ihmislähtöisiä ratkaisuja, jotka lisäävät hyvinvointia ja edistävät alueen vähähiilistä elinkeinorakennetta.

LABin ja yritysten yhteisissä hankkeissa on kehitetty muun muassa uusia menetelmiä energiantuotannon ja kulutuksen hallintaan sekä materiaalitehokkuuden edistämiseen. Toiminnassa hyödynnetään elinkaari- ja tietomallinnusta. Lisäksi on kehitetty uusia teknologioita ja digitaalisia ratkaisuja, jotka edistävät kestäviä materiaalikiertoja.

Muotoilun ja taiteen erikoisosaamiset auttavat yrityksiä, yhteisöjä ja kansalaisia luomaan ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäviä tuotteita, palveluja ja elinympäristöjä. Hankkeissa kokeillaan asukkaiden kanssa konkreettisia uusia menetelmiä, kuten uusia jakamistalouden palveluja.

Toiminnassa korostuu innovaatioiden kaupallistaminen. Hankkeilla kannustetaan yrityksiä yhdistämään osaamistaan palvelutuotteiksi ja edistetään niiden pääsyä laajemmille markkinoille. Tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja ja lisätä alueen vetovoimaa.

LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan simulaatiotilat ja tekniikan laboratoriotilat ovat valtakunnallista huippua. Yhteistyön ammattikorkeakoulun kanssa voi aloittaa käytännöllisesti esimerkiksi testaamalla uusia tuote-, palvelu- tai liikeideoita eri toimialoilla.

LAB-ammattikorkeakoulu on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka toimii Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa. Tarjoamme koulutusta viidellä eri alalla: sosiaali- ja terveysala, tekniikka, liiketalous, hotelli-, ravintola- ja matkailuala sekä muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä. Vahvuuksiamme ovat kiertotalous, design, innovaatiot sekä hyvinvointi. Meillä työskentelee yli 8500 opiskelijaa sekä 500 opettajaa ja TKI-asiantuntijaa.

LAB-ammattikorkeakoulu