Finnsementti

Vaihtoehtoisilla polttoaineilla vähennetään ympäristökuormitusta

FINNSEMENTTI VÄHENTÄÄ HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ VAIHTOEHTOISTEN POLTTOAINEIDEN AVULLA. SEMENTTIUUNIEN HUKKALÄMPÖÄ MYYDÄÄN KAUPUNGIN KAUKOLÄMPÖVERKOSTOON.

Finnsementin Lappeenrannan tehtaan CO2-päästöt ovat 2010-luvulla vähentyneet tasaisesti. Yritysstrategian mukaiseen kehitykseen vaikuttavat vuonna 2007 käyttöön otetun uuden sementtiuunin teknologia ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö.

– Yli puolet käyttämistämme polttoaineista on vaihtoehtoisia polttoaineita. Pääasiassa REFfiä ja hieman kierrätysöljyä, tehtaanjohtaja Jussi Puustinen kertoo.

Sementin valmistuksessa syntyvää hukkalämpöä myydään Lappeenrannan Energialle, joka syöttää sen kaukolämpöverkostoon.

Finnsementti kehittää toiminnan ja tuotannon energiatehokkuutta jatkuvasti. Sementin valmistuksessa hyödynnetään myös muiden teollisuudenalojen jätteitä. Prosessissa tarvittavaa valssihilsettä hankitaan Imatran terästehtaalta ja lentotuhkaa voimalaitoksilta. Pääraakaaineen hankinnan kuljetuspäästöt pysyvät alhaisina, kun kalkkikivi hankitaan tehtaan vieressä sijaitsevalta Nordkalkin louhokselta.

FINNSEMENTIN LAPPEENRANNAN TEHTAALLA VALMISTETAAN VUOSITTAIN NOIN 550 000 TONNIA SEMENTTIÄ JA NOIN 500 000 TONNIA KLINKKERIÄ. TUOTANTO MENEE 100-PROSENTTISESTI KOTIMAAN RAKENNUSTEOLLISUUDEN
KÄYTTÖÖN. TEHDAS TYÖLLISTÄÄ 65 HENKILÖÄ. SEMENTTIÄ ON VALMISTETTU LAPPEENRANNASSA VUODESTA 1938.

Finnsementti