Luumäen kunta

Uusiutuvasta energiasta elinvoimaa Luumäelle

LUUMÄEN KAUKOLÄMPÖ TUOTETAAN 95-PROSENTTISESTI PUULLA.

Biolämpölaitoksen toiminta käynnistyi Luumäellä vuonna 2016. Entinen maakaasulaitos jäi tuolloin varavoimalaksi. Samalla Luumäen kunnan energiaomavaraisuus nousi huimasti, sillä kaukolämpö tuotetaan 95-prosenttisesti hakkeella.

Raaka-aineena käytetään paikallisilta metsänomistajilta ostettua energiapuuta. Biolämpölaitoksen tuotantoketjussa ovat mukana paikalliset metsäomistajat, kone- ja kuljetusyrittäjät sekä metsänhoitoyhdistys, joka vastaa puunhankinnasta.
– Energiaomavaraisuuden työllistävä vaikutus on pienelle kunnalle tärkeää, sanoo kunnanjohtaja Anne Ukkonen.

Myös biokaasun tuottamisen mahdollisuutta tutkitaan Luumäelle perustetussa yrityksessä.

Ennen biolämpölaitoksen rakentamista selvitettiin myös uusiutuvan energian käytön vaikutuksia ympäristön tilaan.
– Oma ympäristönsuojelusihteeri on tässä avainasemassa. Puhdas luonto ja järvet ovat vahvuuksiamme, sanoo Ukkonen.

Uusiutuvan energian käyttö on pienelle kunnalle myös imagotekijä. Lappeenrannan suuntaan parantunut valtatie 6 ja nykyaikaiset energiaratkaisut saattavat yhdessä lisätä kiinnostusta muuttaa Luumäelle.
Kunta pitää uusiutuvia energiamuotoja ja paikallisten yritysten osaamista esillä muun muassa vuosittain järjestettävillä ”tonttimarkkinoilla”.

Luumäellä on noin 5 000 asukasta. Kesällä väkiluku kolminkertaistuu kesäasukkaiden ansiosta. Kunnan työpaikkaomavaraisuus on yli 80 prosenttia. Metsätalous on merkittävä elinkeino.

LUUMÄKI