Metso Outotec

Kestävän kehityksen globaali edelläkävijä

METSO OUTOTEC KEHITTÄÄ EDISTYKSELLISTÄ TEKNOLOGIAA JA PALVELUJA LUONNONVAROJEN PAREMPAAN HYÖDYNTÄMISEEN. KESTÄVÄ KEHITYS ON YHTIÖN LIIKETOIMINNAN YTIMESSÄ.

Metso Outotec on globaali kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten käsittelyssä sekä mineraalien- ja metallinjalostuksessa 150 vuoden kokemuksella.

Metso Outotecin tavoitteena on olla alansa suunnannäyttäjä vastuullisuudessa; tehdä asiakkaiden toiminnasta ympäristötehokkaampaa ja samalla pienentää oman toimintansa ympäristöjalanjälkeä. Tähän ajatteluun kiteytyy Planet Positive, Metso Outotecin kokonaisvaltainen näkökulma vastuullisuuteen: olla kestävän modernin elämäntavan mahdollistaja vastuullisesti.

Jo nyt valtaosa Metso Outotecin liikevaihdosta tulee teknologioista, jotka vastaavat suoraan asiakkaiden keskeisimpiin energia-, päästövähennys- ja vesitehokkuushaasteisiin, sekä tarjoavat ratkaisuja kiertotalouteen ja turvallisuuteen. Planet Positive -portfoliossa on yli 100 tuotetta ja vuonna 2020 asiakkaat pienensivät päästöjään Metso Outotecin teknologioiden avulla yhteensä yli 8 miljoonaa tonnia mikä vastaa noin 750 000 suomalaisen vuosittaisia keskimääräisiä päästöjä.

Teknologiset edistysaskeleet ja sähköistyminen lisäävät metallien kysyntää tulevaisuudessa räjähdysmäisesti. Sähköistyminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen ovat myös keskeisiä ilmaston lämpenemisen hillintäkeinoja. Luonnonvarojen niukkuus johtaa tulevaisuudessa yhä kovempien malmilaatujen käsittelyyn ja entistä suurempiin tuotantomääriin. Lisäksi Metso Outotecin asiakkaiden vastuullisuusvaatimuksia ajavat lisääntyvä sääntely, ja kiristyneet turvallisuusvaatimukset. Ympäristövaatimusten tiukentuessa, vettä ja energiaa säästävissä prosesseissa ja ratkaisuissa sekä jätteenkäsittelyn parantamisessa on valtava maailmanlaajuinen potentiaali.

Metso Outotec panostaa myös oman toiminnan ja toimitusketjun ympäristövaikutusten minimointiin. Toiminnalle on asetettu tieteeseen perustuvat tavoitteet: Hiilineutraalit toiminnot oman tuotannon osalta vuoteen 2030 mennessä ja logistiikkapäästöjen vähennys 20 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2020 Metso Outotec vähensi oman toiminnan päästöjään 60 prosenttia ja logistiikkapäästöjä 29 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Metso Outotecin Lappeenrannan tehtaalla valmistetaan iso osa monien teollisuudenalojen vaativimmista suodattimista. Metso Outotecilla on laaja valikoima tehokkaita suodatinratkaisuja teollisuussegmentille, joka kattaa muun muassa kemianteollisuuden, kumi-, muovi- ja elintarviketeollisuudet sekä lääketeollisuuden. Tähän mennessä Metso Outotec on toimittanut yli 2 300 suodatinta monenlaisiin vaativiin teollisuusratkaisuihin.

Lappeenrannan toimipistettä on kehitetty vuosien varrella suunnitelmallisesti – hyvä esimerkki tästä on vuonna 2015 tuotantolaitoksen yhteyteen avattu vedenpoiston teknologiakeskus, joka palvelee asiakkaita maailmanlaajuisesti. Suodatinteknologian kehittämiseen keskittyneellä teknologiakeskuksellaon merkittävä rooli alan innovaatiotoiminnassa. Metso Outotecin suodatinosaaminen rakentuu lähes sadan vuoden tutkimus- ja kehitys- sekä prosessitietämykselle. Teknologiakeskus tekee jatkuvaa yhteistyötä esimerkiksi Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT:in kanssa.

– Teollisten prosessi- ja jätevesien käsittelyyn kehitettyjen ratkaisujen avulla teollisuuden kiertovedet ja poistovedet puhdistetaan joko prosessin vaatimusten tai ympäristösäädösten mukaisiksi. Samalla vesien kierrätys tehostuu, ja veden ja energian kulutus sekä päästöt pienenevät. Tutkimus- ja kehitystoimintamme tavoitteena on kehittää resurssitehokkaita teknologioita ja erilaisia palveluja mukaan lukien pitkäkestoiset käyttö- ja kunnossapitopalvelut teollisuuslaitosten ja prosessien elinkaaren kaikkiin vaiheisiin, jotka vähentävät ympäristön ja maapallon kuormitusta, sanoo johtaja Janne Kauppi Metso Outotecin Lappeenrannan yksiköstä

Lappeenrannassa valmistetaan myös Planet Positive portfolioon kuuluvia Larox suodattimia. Suodatinratkaisuissa on kestävä muotoilu, joka lisää energia- ja vesitehokkuutta ja vähentää päästöjä. Lisäksi suodattimet täyttävät tiukimmat turvallisuusstandardit ja niitä on helppo käyttää ja ylläpitää, koska ne sisältävät pitkälle kehittyneitä automatisoituja ominaisuuksia, mikä lisää asiakkaiden prosessitehokkuutta ja suorituskykyä.

Vastuullisuusvaatimusten huomioiminen sekä tarjonnassa että muussa toiminnassa entistä paremmin on jokaisen yhtiön positiivinen haaste, ja siksi vastuullisuus on Metso Outotecille positiivinen mahdollisuus liiketoiminnan kehittämisen ja kasvun näkökulmasta.

– Haluamme on olla mukana kestävää kehitystä edistävässä maakunnallisessa verkostossa. Pystymme toimimaan pienempien yritysten sparraajana eivätkä yhteiset hankkeetkaan ole pois suljettuja, sanoo Kauppi.

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten käsittelyssä, mineraalien jalostuksessa ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta.

Metso Outotec on sitoutunut rajaamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 °C:seen ja asettanut toiminnalleen tieteeseen perustuvat tavoitteet. Vuonna 2021 olimme Global 100 -listalla maailman kahdeksanneksi vastuullisin yhtiö.

Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,9 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Metso Outotec