Etelä-Karjalan Kärki-Leader

Etelä-Karjalan Kärki-Leader kannustaa maaseututoimijoita ilmastotyöhön

Etelä-Karjalan Kärki-Leader on liittynyt Lappeenrannan kaupungin koordinoimaan Greenreality-kumppanuusverkostoon. Greenreality-kumppanit ovat sitoutuneita ympäristöystävällisempään toimintaan. Etelä-Karjalan Kärki-Leader on yhdistys, joka tarjoaa Imatran seutukunnan kehittämisestä kiinnostuneille konkreettisen mahdollisuuden vaikuttaa alueen kehityksen suuntaan.

Kärki-Leader on paikallinen toimintaryhmä, jolta maaseututoimijat voivat hakea Leader-rahoitusta yleishyödyllisiin hankkeisiin. Tyypillisesti hankkeet ovat pienimuotoisia ja paikallisia, mutta ne voivat olla myös alueiden välisiä tai kansainvälisiä. Rakentamiseen ja muihin investointeihin voi hankkeen kokonaiskustannuksista saada avustusta jopa 50 % ja kehittämishankkeisiin 80 %. Leader-rahoituksen lisäksi hankkeeseen tarvitaan usein yksityistä rahoitusta, josta suurin osa voi olla talkootyötä.

Ympäristöystävälliset tavoitteet maaseudun kehittämiseen

Kärki-Leaderin kehittämistyön koordinaattori Riina Nokelaisen mukaan yhdistys liittyi Greenreality-kumppaniksi, sillä se tavoittelee toiminnassaan kestävää maaseudun kehittämistä.

– Odotamme saavamme ideoita ja ajantasaista tietoa resurssiviisaudesta ja sitä kautta uusia työkaluja neuvontatyöhön. Tavoitteenamme on ohjata ja opastaa hankehakijoita tekemään vähähiilisiä valintoja hanketoiminnassa, Nokelainen kertoo.

Greenreality-kumppanina Etelä-Karjalan Kärki-Leader sitoutuu kannustamaan, innostamaan ja osallistamaan maaseututoimijoita ilmastotyöhön sekä välittämään heille ilmastoon liittyvää tietoa, vinkkejä ja osaamista. Lisäksi yhdistys sitoutuu sisällyttämään hakemusten arviointiin ilmasto- ja ympäristökriteerejä sekä tukemaan ilmastoon liittyviä kehittämishankkeita ja investointeja. Etelä-Karjalan Kärki-Leader aikoo muuttaa työskentelyään vähähiilisemmäksi säästämällä energiaa, edistämällä kestävää liikkumista ja kiinnittämällä huomiota materiaalitehokkuuteen. Yhdistys aikoo järjestää tilaisuuksia etänä, kierrättää toimistollaan jätteet jakeittain ja järjestää henkilökunnalle ympäristöystävällisiä kampanjoita.

(Kuva: Maaseutuverkosto)