Galleria Pihatto

Kestävien arvojen galleria

Galleria Pihatto on Lappeen pappilan miljöössä yhdistysmuodossa toimiva galleria, jonka avoin toimintamalli toivottaa kaikki tervetulleeksi mukaan. Galleria Pihatto järjestää näyttelyitä, tapahtumia ja tarjoaa tilojaan käyttöön. Galleria Pihaton toiminnasta vastaa Kulttuuri- ja taidetila ry

Galleria Pihatto kiinnittää Greenreality-kumppanina erityistä huomiota jätteiden käsittelyyn. Kaikkien jätteiden synnylle asetetaan ehkäisemistavoitteet ja kiinnitetään erityistä huomiota muovijätteen synnyn ehkäisemiseen. Lisäksi kertakäyttötuotteiden ja paperin määrää pyritään vähentämään siirtymällä julisteista sähköiseen mainontaan ja vähentämällä kertakäyttömukien käyttöä.

Hankinnoissa tullaan jatkossa korostamaan ympäristöprioriteetteja esimerkiksi hiilijalanjäljen, energiatehokkuuden ja päästöominaisuuksien kannalta. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että pakkausmateriaaleissa siirrytään ympäristöystävällisiin ja kierrätettäviin tuotteisiin.

Ympäristöystävällistä uudelleenkäyttöä ja apua asiakkailta

Galleria Pihatto on päässyt hyvään vauhtiin tavoitteidensa saavuttamisessa Greenreality-kumppanina. Kumppanuuden alettua jätteiden määrää on onnistuttu vähentämään ja lajittelua on tehostettu. Kertakäyttötuotteiden vähentämiseen on myös kiinnitetty huomiota, ja niiden käyttöä on vältetty koronaviruksen aiheuttamien järjestelyiden puitteissa. Pakkausmateriaalien osalta siirtymä kohti ympäristöystävällisempiä toimintatapoja on saanut tuulta alleen. Teosten mukana saapuvat pakkausmateriaalit käytetään uudelleen ja asiakkaita rohkaistaan tuomaan omasta takaa teosten kuljetukseen soveltuvia materiaaleja kuten vilttejä kuluvien materiaalien hillitsemiseksi.

Koronatilanteen takia hankinnat ovat olleet rajallisia, mutta ympäristöprioriteetit tullaan ottamaan huomioon hankintoja tehdessä. Huomiota on toistaiseksi kiinnitetty mm. järkeviin pakkauskokoihin erilaisten hankintojen osalta ja pyritty siten vähentämään aiheutuvia päästöjä. Muina ympäristöystävällisinä tekoina Galleria Pihatto on yhteistyössä läheisen oppilaitoksen kanssa siistinyt lähialueita sekä rohkaissut taiteilijoitaan hyödyntämään ympäristöystävällisiä materiaaleja teoksissaan.