Mai-Art Oy

Jätteiden käsittelyn ja pakkausmateriaalien avulla ekologisempaa taidetta

Mai-Art Oy on taide- ja kehystysliike Lappeenrannassa. Yritykseltä löytyy laaja valikoima suomalaisten ja ulkomaalaisten taiteilijoiden töitä. Mai-Artilla on laaja valikoima kehysmalleja, joiden valinnassa ammattitaitoinen henkilökunta auttaa mielellään. Mai-Artilta löydät myös monipuolisen taiteilijatarvikkeiden valikoiman.

Greenreality-kumppanina Mai-Art sitoutuu tehostamaan jätteiden lajittelua uusilla jäteastioilla ja selvillä merkinnöillä sekä tarkentamalla erilaisten jätejakeiden lajittelua. Mai-Art myös vähentää kertakäyttöisten tuotteiden käyttöä ja päivittää pakkausmateriaaleja minimoimalla muovipussien käyttöä ottamalla paperipussit käyttöön sekä uusiokäyttämällä pakkausmateriaaleja.

Eroon muovipusseista ja tarkempaa lajittelua

Mai-Art on vajaan kolmen kuukauden kumppanuuden aikana ehtinyt päästä hyvään vauhtiin tavoitteidensa toteuttamisessa. Muovipusseista on suurimmalta osin luovuttu ja korvattu paperipusseilla. Muovin käyttämistä on pyritty muutoinkin välttämään yrityksen toiminnassa. Jätteiden lajittelua on tarkennettu huomattavasti, sillä nykyään kaikille syntyville jätejakeille on olemassa omat jäteastiat. Yrityksen kahvikoneesta löytyy vielä kertakäyttöisiä mukeja, mutta niiden määrää pyritään vähentämään tarjoamalla asiakkaille vaihtoehtoisesti käytettäväksi pestäviä posliinimukeja.

Uusin tavoittein vuoteen 2021

Mai-Art toteutti onnistuneesti tavoitteitaan Greenreality-kumppanina vuoden 2020 aikana! Jätejakeiden lajittelua parannettiin ja parannetaan edelleen. Muovipussit on enimmäkseen korvattu paperikasseilla ja pakkausmateriaaleja on käytetty onnistuneesti uudelleen.

Tavoitteiden ohella Mai-Artissa on tehty kehyksien valmistuksessa syntyvistä hukkamateriaaleista pienkehyssarja. Lisäksi vanhoja kehyksiä on kierrätetty uusille omistajille maksutta. Materiaalien uusiokäyttöä on edistetty myös lahjoittamalla muutoin roskikseen päätyvää materiaalia Innoverstaalle, joka mahdollistaa materiaalien hyödyntämisen kaupunkilaisten innovatiivisessa toiminnassa.

Mai-Art jatkaa vuonna 2021 Greenreality-kumppanuutta uusilla tavoitteilla! Tavoitteeksi asetetaan entistä tarkempi taiteilijatarvikkeiden ja kehystysten teossa käytettävien materiaalien alkuperän ja ekologisuuden selvittäminen sekä pyritään tarjoamaan asiakkaille ekologisempia vaihtoehtoja. Myös materiaalihukkaa hyödynnetään entistä tarkemmin kehysten piensarjoissa ja lahjoittamalla käyttökelpoista materiaalia eteenpäin.