Maasotakoulu

Greenreality-kumppanuus ympäristö- ja ilmasto-ohjelman tueksi

Maasotakoulu on Maavoimien puolustushaarakoulu ja Suomen suurin sotakoulu. Maasotakoulun toiminta vastaa yhteiskunnan ja turvallisuusympäristön haasteisiin. Sen päätehtäviä ovat palkatun henkilökunnan ja asevelvollisten koulutus sekä Maavoimien tutkimus- kehittämis- ja valmiustehtävät. Maasotakoulu tuottaa suorituskykyä Puolustusvoimille ja erityisesti Maavoimille sekä ylläpitää jatkuvaa sotilaallista valmiutta. Maasotakoululla on toimipisteitä viidellä eri paikkakunnalla, Lappeenrannassa sijaitsee osa esikunnasta ja koulutuskeskuksesta.

Maasotakoulun tavoitteet Greenreality-kumppanina liittyvät oleellisesti Maasotakoulun ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaan, ja tavoitteet on laadittu sitä hyödyntäen. Ensimmäinen tavoitekokonaisuus on virkamatkustamisen vähentäminen esimerkiksi suosimalla etäyhteyksiä ja parantamalla etätyömahdollisuuksia sekä kehittämällä seminaarien ja kokousten etäosallistumismahdollisuuksia. Toisena tavoitteena on organisaation ruokahävikin vähentäminen yhteistoiminnassa ruokahuollon kumppanin kanssa. Kolmanneksi tavoitteeksi Maasotakoulussa määriteltiin energiatehokkuuden parantaminen ja sähkönkäytön vähentäminen asentamalla LED-valoja ja liiketunnistimia rakennuksiin, sekä asentamalla puuttuvat patterien termostaatit yhdessä kumppanien kanssa.