Toivon ikkuna maailmalle

Lähetyskauppa/-kahvila

Liittynyt kumppaniksi: 23.1.2020
Tavoitteet 23.1.2020 - 14.1.2021: 
- Parannetaan ja tarkennetaan jätteiden lajittelua. 
- Korostetaan enemmän ympäristöprioriteetteja hankinnoissa. 
- Viestitään asiakkaille aktiivisesti ympäristökysymyksistä. 
14.1.2021 -:
- Seurataan ruokahävikin määrää erityishuomiona kahvi. 
- Lisätään siivoustyön ympäristöystävällisyyttä.
- Tehostetaan viestintää ympäristöasioista erityisesti sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla. 

 

Toivon ikkuna maailmalle

Ympäristöarvoja lähelle ja maailmalle

Toivon ikkuna maailmalle on viiden seurakunnan yhteinen lähetyskauppa/-kahvila. Kaupassa myydään seurakuntien vapaaehtoisten tekemiä käsitöitä, reilun kaupan elintarvikkeita, Lehmus Roasteryn paahtamaa lähetyskahvia, Tea house of wehmaisin -irtoteetä, omia maailma-koruja sekä paljon muuta. Kaikki kaupan tuotto menee seurakuntien nimikkolähettien ja –kohteiden hyväksi.

Toivon ikkuna maailmalle pyrkii Greeenreality-kumppanina parantamaan yrityksen ympäristöystävällisyyttä parantamalla ja tarkentamalla jätteiden lajittelua. Yritys korostaa tulevaisuudessa enemmän ympäristöprioriteetteja hankinnoissaan, kuten tuotteissa ja yrityksen käyttötavaroissa. Lisäksi Toivon ikkuna maailmalle viestii aktiivisesti asiakkailleen ympäristökysymyksistä korostamalla esimerkiksi reilun kaupan tuotantoa ja lähituotantoa tuotteissaan.

Tehostusta jätteiden käsittelyyn ja asiakkaille viestintään

Jo kahden kuukauden kumppanuuden jälkeen Toivon ikkuna maailmalle on saanut hienosti tavoitteiden toteuttamisen käyntiin. Jätteiden lajittelua on tehostettu uusilla jäteastioilla, jätepisteitä on lisätty ja jäteastioita varten on hankittu lajittelutarrat kierrättämisen helpottamiseksi. Kahvilan vapaaehtoistyöntekijöille on pidetty koulutus jätteiden lajitteluun liittyen.

Ympäristöasioista ja Greenreality-kumppanuudesta on viestitty aktiivisesti asiakkaille, henkilökunnalle ja muille seurakuntayhtymän tahoille. Näin vihreät arvot saavat enemmän näkyvyyttä yrityksessä ja sen ulkopuolella.

Uusia tavoitteita ruokahävikistä, siivouksesta ja viestinnästä

Vuoden tullessa täyteen Greenreality-kumppanina Toivon ikkuna maailmalle on onnistunut todella mallikkaasti tavoitteissaan. Kaikki jätejakeet lajitellaan ja myös kahvilassa työskenteleviä vapaaehtoisia on ohjeistettu lajitteluun. Kahvilassa suositaan luomutuotteita, reilun kaupan tuotteita sekä lähituotantoa. Kumppanuuden myötä näiden hankintakriteerien suhteen on oltu kahvilassa tarkkoja. Viestinnässä on osittain onnistuttu, mutta parannettavaakin jäi. Asiakkaille on viestitty asioista suullisesti tähän mennessä ja vapaaehtoisia ohjeistetaan jatkossa myös viestintään. Tavoitteiden lisäksi Toivon ikkuna maailmalle toteuttaa kiertotaloutta myymällä kahvilassaan esimerkiksi seurakunnan alaisen Nikkaripiirin vapaaehtoistyönä kunnostamia käyttöesineitä.

Toivon ikkuna maailmalle jatkaa Greenreality-kumppanina uusilla tavoitteilla vuonna 2021! Kahvilassa aloitetaan yhtenä tavoitteena ruokahävikin määrän seuranta ja kiinnitetään erityistä huomiota hukkaan menevään kahviin. Nesteiden ruokahävikkiä ei tule usein ajateltua, koska ne päätyvät biojäteastian sijasta viemäriin. Toisena tavoitteena kiinnitetään huomiota siivoustyöhön selvittämällä kemikaalittoman siivouksen mahdollisuuksia ja järjestämällä kirjalliset ohjeet ympäristöystävällisistä siivousmenetelmistä työntekijöiden ja vapaaehtoisten saataville. Kolmantena tavoitteena on viestintään liittyen tehostaa viestintää ympäristöasioista erityisesti sosiaalisen median ja seurakuntayhtymän verkkosivujen välityksellä.