Hotelli Rakuuna

Ympäristöystävällinen hotelli täynnä historiaa

Uniikki hotelli Rakuuna sijaitsee Lappeenrannan keskustassa historiallisella Rakuunamäellä. Lyhyen kävelymatkan päästä löydät Lappeenrannan linnoituksen, sataman sekä luonnon helmassa Saimaan rantoja kiertävän Rantaraitin. Rakuunamäen historia ulottuu 1890-luvulle, jolloin alueella toimi Lappeenrannan rakuunarykmentti. Nyt upseerien, aliupseerien ja varusmiesten asunnot, kasarmirakennukset, sairaala, tykkihallit, hevostallit sekä naurisvarastot on otettu uuteen käyttöön.

Greenreality-kumppanina Hotelli Rakuunan ympäristöystävällisyyttä lisätään siirtymällä energiatehokkaampaan LED-valaistukseen sitä mukaa, kuin vanhat valaisimet särkyvät, aloittamalla sähkön ja energiankulutuksen aktiivisen seurannan ja huomioimalla uusia laitteita hankittaessa laitteen energiatehokkuuden ja sähkönkulutuksen.

Uudet ilmalämpöpumput hotellihuoneisiin – sekä ympäristö että asiakkaat kiittävät!

Hotelli Rakuuna on pandemia-ajasta huolimatta ottanut suuria askelia ympäristöystävällisempiä toimintatapoja kohden. Hotelli on lähtenyt työstämään valittuja tavoitteita, ja osa tavoitteista onkin jo toteutunut. Valaistuksen siirtyminen led-valoiksi on ollut haastavaa. Valojen vaihtotarve on pientä ja kaikkien valojen paikalle eivät sovi led-vaihtoehdot. Uusia hankintoja on ollut myös niukasti, koska laitteisto on hankittu uutena hotellin avautuessa muutama vuosi sitten. Uusien laitteiden osalta kiinnitetään kuitenkin erityistä huomiota ympäristöystävällisyyteen.

Suurena tavoitteiden ulkopuolelta ilmenneenä tekona Hotelli Rakuuna on asentanut huoneisiinsa uudet ilmalämpöpumput. Päivitetty lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä takaa asiakkaille entistä mukavammat ja personalisoidummat olosuhteet huomattavaa energiansäästöä unohtamatta. Uusi ilmastointilaitteisto on myös helpottanut ja tehostanut sähkön- ja energiankulutuksen seurantaa hotellilla. Tavoitteiden saavuttaminen etenee siis oikein hyvin aikataulussa!