Saimaa Geopark

Arvokasta ja pitkäjänteistä työtä kestävän matkailun eteen

Saimaa Geopark on liittynyt Lappeenrannan kaupungin koordinoimaan Greenreality-kumppanuusverkostoon. Kaupunki tukee verkoston jäseniä vastuullisuustyössä ja kestävien ratkaisujen löytämisessä. Verkostossa jaetaan myös yritysten kokemuksia yritystoiminnan vastuullisuudesta.

Geopark on yhtenäinen maantieteellinen alue, jolla sijaitsee kansainvälisesti merkittäviä geologisia kohteita. Geoparkit kertovat maapallon tarinaa alueensa geologian, elollisen luonnon sekä maisemien ja kulttuuriperinnön kautta. Geoparkien keskeisiä tavoitteita ovat alueen luonto- ja kulttuuriarvojen vaaliminen, paikallisidentiteetin vahvistaminen sekä kestävän kehityksen mukaisen elinkeinotoiminnan edistäminen.

Kestäviä valintoja toiminnassamme

Saimaa Geopark tunnetaan lukuisista geologisesti ja kulttuurillisesti merkittävistä kohteistaan, joiden arvoa vaalimme myös tuleville sukupolville viestimällä, huoltamalla kohteita säännöllisesti. Opastamme kohteissa vierailijoita huomioimaan alueemme luontoarvot ja kunnioittamaan omalla kestävällä toiminnallaan ympäristöä. Kehitämme alueemme infrastruktuuria, luontoreittejä, informaatiota ja viestimme alueemme sidosryhmiä toimimaan vastuullisesti. Omassa toiminnassamme teemme kestäviä valintoja, suosimme kierrätysmateriaaleja ja vähäenergisiä sekä hiilijalanjäljeltään kestäviä ratkaisuja.

Saimaa Geopark on osa Globaalia UNESCON verkostoa. Toimintamme nojautuu UNESCON arvoihin sekä jalkautamme paikallisesti ja alueellisesti kansainvälisesti hyväksyttyjä YK:N agenda 2030 tavoitteita. Osoituksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen Saimaa Geoparkille myönnettiin STF- tunnus joulukuussa 2023.

Linkki nettisivuille: https://saimaageopark.fi/